Ter gelegenheid van het Jaar van de Mijnen heeft de Open Universiteit een website ontwikkeld over de geschiedenis van Heerlen in de twintigste eeuw in relatie tot de opkomst en ondergang van de mijnindustrie. De site is met name bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, maar is ook interessant voor ieder die zich wil verdiepen in deze, voor onze stad zo bewogen periode.

Onder het tabblad Thema' s wordt in vogelvlucht de ontwikkeling van de stad Heerlen in de twintigste eeuw geschetst. daarbij wordt de lin gevolgd van het boek De geur van kolen van de Heerlense journalsist Joep Dohmen. aan dit boek is ook veel van de inhoud ontleend.

Onder het tabblad Vraaggesprekken komt een aantal experts en sleutelfiguren aan het woord. In uitgebreide interviews vertellen zij over de mijnen, de rol van de kerk, de stedelijke ontwikkeling, de opkomst van het onderwijs, de nasleep van de mijnsluitingen, het verval van de stad en hun zicht op de toekomst. Deze reeks vraaggesprekken bevat onder meer het laatste interview met voormalig wethouder Jos Zuidgeest, die in 2016 is overleden.

Onder het volgend tabblad is de verstedelijking van Heerlen aanschouwelijk gemaakt aan de hand van historische kaarten. u vindt daar ook een animatie van de groei van de stad.

Tot slot wordt u verwezen naar een wandelapp. deze kunt u downloaden op uw (android) telefoon of tablet. De app voert u langs plaatsen en gebouwen die van belang zijn geweest in de geschiedenis van Heerlen in de twintigste eeuw. Aan de wandeling is ook een quiz verbonden.

 

Colofon

Teksten en redactie: Joep Dohmen, Nico Zijlstra, Henk Münstermann

Camera: Jeroen Berkhout, Marcel Maessen, Perry Pintar

Montage: Jeroen Berkhout, Henk Münstermann

Ontwikkeling wandelapp: Stefaan Ternier, Jeroen Storm

Vormgeving kaarten: Chris Peters

Vraaggesprekken: Joep Dohmen

Fotoresearch: Nico Zijlstra, Henk Münstermann

Projectleiding: Henk Münstermann

 

Veel van de gebruikte foto's en illustraties zijn met toestemming overgenomen van Ryckheyt, centrum voor regionale geschiedenis.