Zelftoets H1


________________________________________

Aan de hand van drie zeer uiteenlopende voorbeelden – een paleis, een schilderij en een zebrapad – heeft u een eerste ontdekkingstocht door de wereld van het cultureel erfgoed gemaakt. De belangrijkste vragen rond cultureel erfgoed zijn onderweg aan de orde gekomen:

  • welke soorten cultureel erfgoed kunnen worden onderscheiden?
  • hoe komt de waardering als cultureel erfgoed tot stand?
  • welke groepen en instanties in de samenleving zijn betrokken bij die waardering?
  • wie zorgt ervoor dat cultureel erfgoed beschermd wordt?
  • wat betekent bescherming: dat er niets meer aan het cultureel erfgoed veranderd mag worden, dat het in een oudere staat moet worden teruggebracht of dat het een nieuwe functie krijgt?

Ook zijn de kernbegrippen ‘cultureel erfgoed’ en ‘immateriële waarde’ in aparte paragrafen toegelicht.
Deze eerste kennismaking zal in de volgende delen worden uitgebreid en onderbouwd.

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopiëer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.