Ter afsluiting


________________________________________

U bent nu aan het einde gekomen van deze MOOC Cultureel Erfgoed. Wij hopen dat u er plezier aan heeft beleefd én er wat van heeft geleerd.

Het voornaamste doel van de cursus was om uw beeld van wat de term cultureel erfgoed inhoudt te verbreden en te laten zien dat niet alles uit het verleden bewaard kan worden, maar dat daarover in het heden beslissingen moeten worden genomen.

Misschien heeft u door de cursus behoefte gekregen aan verdieping van uw kennis over cultureel erfgoed. Aan de Open Universiteit zijn hiervoor diverse mogelijkheden.

In de focusopleiding Erfgoed en musea gaat u dieper in op de historische achtergrond van de erfgoedpraktijk. Dit programma bestaat uit de volgende cursussen:

Na afloop van dit programma ontvangt u een focusdiploma. Wilt u zich breder oriënteren en leren om cultuuruitingen te analyseren, interpreteren en contextualiseren? Overweeg dan de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen. Eventueel behaalde certificaten van de focusopleiding kunt u later ook in uw bachelorprogramma inbrengen.


________________________________________

Studeren aan de OU

Al onze cursussen bieden wij aan in de vorm van activerend online onderwijs. Dat wil zeggen dat u op afstand kunt studeren op momenten dat het u uitkomt. Via de online-leeromgeving wordt u aangestuurd tot het lezen van teksten, het bekijken van videomateriaal en het maken van opdrachten en zelftoetsen. In het discussieforum kunt u met uw medestudenten van gedachten wisselen over de inhoud van de cursus. Ook is er bij elke cursus een docent die u begeleidt en uw vragen beantwoordt.

Bij zogenoemde vaste cursussen wordt deze begeleiding aangeboden via een vast stramien. De docenten stimuleren u om op gezette tijden deelopdrachten in te leveren en de cursus binnen gestelde tijden af te ronden. Bij variabele cursussen kunt u uw studietempo meer zelf bepalen. Voor diverse cursussen worden er groepsbijeenkomsten of (facultatieve) studiedagen georganiseerd. Deze vinden plaats op onze studiecentra of online via de 'virtuele klas'.

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopi�er deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.