Digitale didactiek

De docent bij online samenwerkend leren

We onderscheiden drie functies van het modereren door de docent: de sociale, organisatorische en inhoudelijke functie. In CSCL zijn alle drie van belang, afhankelijk van de voortgang en kwaliteit van het samenwerkend leerproces. De sociale functie van de docent is van belang voor het creƫren van een gevoel van veiligheid aan het begin van een CSCL-proces, wanneer er conflicten dreigen te ontstaan en wanneer de communicatie tussen leerlingen stokt. De organisatorische functie is belangrijk bij open problemen en wanneer er veel wordt uitgewisseld tussen leerlingen. De inhoudelijke moderatorfunctie kan relevant zijn als een discussie de verkeerde kant op gaat en bepaalde aspecten onderbelicht dreigen te raken. Het spreekt voor zich dat deze invulling van de functie van de moderator ook is gerelateerd aan het accent of de accenten die worden gekozen in CSCL.
Verder is het belangrijk tussentijds de voortgang van het proces van CSCL te evalueren, het liefst in een face-to-face-bijeenkomst. Een dergelijke evaluatie kan ook een (groeps-)opdracht zijn. Omdat in CSCL non-verbaal gedrag ontbreekt en dikwijls asynchroon met elkaar wordt gecommuniceerd en gewerkt, is het lastig te reflecteren op de wijze waarop met elkaar wordt gewerkt en geleerd. Wanneer dit niet door de docent -al dan niet in een opdracht of ondersteund door een opiniepeiling- wordt aangestuurd, worden dergelijke reflecties gezien als ad hoc-opmerkingen, gezeur van een bepaalde leerling, onterechte kritiek, vriendjespolitiek, en werkt het dikwijls averechts voor de voortgang van het leerproces.

 

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.