Digitale didactiek

Groepssamenstelling

Een advies dat dikwijls wordt genoemd bij het leren en werken ondersteund door ICT, is dat leerlingen elkaar kennen. Er moet een veilige leeromgeving zijn, waarin leerlingen hun gedachten, idee├źn en producten durven uit te wisselen. In de context van het voorgezet onderwijs kennen leerlingen elkaar meestal voldoende. Anders zou er een aparte face-to-face-bijeenkomst gehouden moeten worden om elkaar beter te leren kennen, of zou een van de eerste taken voor de leerlingen hierop gericht moeten zijn. Dit aspect lijkt belangrijker naarmate er intensiever en langer door de leerlingen moet worden samengewerkt. Wanneer het accent met name op communicatie is gericht, kan het elkaar leren kennen ook onderdeel zijn van het communicatieproces.
Een ander aspect van de samenstelling van de groep is de 'inhoudelijke' samenstelling.

Leerlingen kunnen worden ingedeeld zodat op relevante punten vergelijkbare of juist van elkaar verschillende leerlingen bij elkaar in een groepje terechtkomen. Kenmerken waar naar gekeken kan worden zijn bijvoorbeeld de begaafdheid van leerlingen, interesse of sociaal-culturele achtergrond. Het vormen van -op relevante punten- heterogene groepen lijkt met name interessant voor de situatie waarin het accent ligt op samen leren; voor samenwerken lijkt het verstandiger om te streven naar meer homogene groepen van leerlingen. In het laatste geval krijgt de uitwisseling van verschillende opvattingen vorm door groepen feedback te laten geven op elkaars groepsproduct.

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.