Digitale didactiek

Functionaliteiten van de digitale leeromgeving

Een van de functionaliteiten die door de meeste CSCL-omgevingen gedeeld wordt, is de ondersteuning van zowel synchrone als asynchrone communicatie. Zoals reeds eerder beschreven, kunnen deze twee typen communicatie voor verschillende doeleinden worden ingezet. Daarbij lijkt de asynchrone communicatie vooral van belang voor samen leren en samenwerken, omdat enige mate van reflectie door de leerlingen op de communicatie van anderen vereist is. Daarentegen kan synchrone communicatie vooral van belang zijn om de communicatie tussen leerlingen te ondersteunen en het groepsgevoel te bevorderen. Dat groepsgevoel kan ook worden versterkt door de toepassing van registratie van de leerlingen die op eenzelfde moment online aanwezig zijn in de leeromgeving.
Verder lijken sommige functionaliteiten van belang voor het samenwerken aan (schrijf)producten, zoals een gezamenlijke werkruimte, versiebeheer en een kalender voor de planning van het (groeps-)werk, terwijl andere functionaliteiten met name bedoeld zijn voor het samen leren. Bij dit laatste accent passen: een annotatiesysteem waarbij berichten kunnen worden gekoppeld aan een gezamenlijk te bestuderen document; het waarderen van elkaars berichten opdat leerlingen beseffen welke berichten aansluiten bij idee├źn van de anderen; en het typeren van berichten, zodat leerlingen weten hoe zij een bericht moeten opvatten. Ook de mogelijkheid om discussies opnieuw in te delen en te structureren lijkt een functionaliteit die het samen leren bevordert.

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.