Digitale didactiek

Beoordeling bij samenwerkend leren

Met name voor CSCL, waarin het accent ligt op het samenwerken aan een product, wordt het erkennen van de individuele inbreng nog belangrijker wanneer in de groepstaak een wederzijdse afhankelijkheid is ingebouwd. Als enkele leerlingen zich niet aan de afspraken houden en hun taken niet uitvoeren, komt er geen groepsproduct. Wanneer de inbreng van de leerlingen die wel hun best hebben gedaan niet wordt gehonoreerd, zal dat negatief uitwerken op de motivatie van die leerlingen. Ook zou het onterecht zijn deze inbreng niet op zijn waarde te schatten.
Een manier om het samenwerken aan producten te bevorderen is de inzet van peer-beoordeling. Leerlingen beoordelen de (tussen)producten van een of meerdere medeleerlingen en voorzien deze beoordeling van inhoudelijke feedback. Zij leren niet alleen van de feedback die zij ontvangen, maar door het geven van feedback worden zij zich ook bewust van de eisen waaraan een product moet voldoen. Dit laatste zal positief uitwerken bij het maken van hun eigen producten en het groepsproduct. Uiteraard is het waarderen van elkaars berichten, zoals hierboven genoemd in de tekst over functionaliteiten, ook een vorm van peer beoordeling. Tot slot kunnen leerlingen een elektronisch logboek bijhouden om hun leerproces, en dat van de groep, te monitoren en hierop te reflecteren. Deze gegevens kunnen (door de docent) worden gebruikt voor de beoordeling van de kwantiteit en kwaliteit van de inbreng van leerlingen.

 

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.