Studievaardigheden

________________________________________

Cultuurwetenschappen is een fascinerend vakgebied. Vaak is de neiging groot om bij het begin van een nieuwe cursus direct enthousiast het materiaal te gaan lezen en de opdrachten te maken. Toch is het van belang om bij aanvang van een cursus eerst overzicht te krijgen over de stof. De tijd die voor een cursus staat, is namelijk beperkt. De preview van de cursus is beperkt, de volledige Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen heeft een formele omvang van 10 EC, hetgeen neerkomt op 280 uur. Mocht u besluiten zich voor de volledige cursus in te schrijven, dan is het verstandig zowel de site, als het handboek als de reader even globaal te bekijken. U kunt zich dan een beter beeld vormen wat zoal aan de orde komt.

Van belang is ook om voorafgaand aan de bestudering van de stof na te denken over leesstrategieën en studieplanning. Studeren betekent in de praktijk namelijk veel lezen en verwerken. Oriënteren op de studiestof helpt te ontdekken hoe het cursusmateriaal is opgebouwd en wat de grote lijnen zijn. Zo wordt voorkomen dat de aandacht te veel gericht wordt op details. Daarbij komt dat het afstandsonderwijs van de Open Universiteit flexibeler is dan contactonderwijs aan andere universiteiten. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk in eigen tijd te studeren, maar verlangt eveneens het maken van haalbare en efficiënte planningen. 

Studieondersteuning 

De Open Universiteit biedt handvatten om efficiënt te studeren. Doorgaans kent een cursussite een aanbevolen studieschema waardoor de studielast gelijkmatig is verdeeld over het kwartiel of semester. Zo ook deze cursus: aan de linkerkant van het scherm ziet u een weekindeling.

Daarnaast biedt de Open Universiteit een aantal handreikingen. Voor deze preview cursus kunt u er voor kiezen om eerst de studiestof  van week 1 en 2 te bestuderen om een idee te krijgen van wat de studie Cultuurwetenschappen inhoudt om daarna onderstaande teksten te lezen. Als u er voor kiest om de met studie Cultuurwetenschappen te starten, dan raden we u met klem aan om onderstaande teksten zeker te bestuderen. 

Plannen van de studie

Onderstaande video's geven informatie over ‘timemanagement’:

 

 

Na lezing van deze teksten en de video’s probeert u voor uzelf de volgende vragen te beantwoorden.

 • Wat is mijn voorkennis?
  Uw voorkennis bepaalt aan welke delen van de studiestof u extra aandacht zult moeten besteden. Indien het onderwerp nog volledig onbekend is, kunt u verwachten dat u extra tijd kwijt zult zijn aan het raadplegen van aanvullende literatuur, zoals (online) naslagwerken.
 • Hoeveel tijd heb ik nodig voor de studieactiviteiten?
  Kijk daarbij niet alleen naar het aantal te bestuderen bladzijden, maar ook naar de verwerking van literatuur, de moeilijkheidsgraad van de teksten en uw voorkennis. Onderschat niet de tijd die u dient te besteden aan het maken van opdrachten. Welke deadlines zijn er? Welke stof heeft prioriteit? Welke stof kan op een later moment bestudeerd worden?
 • Hoe kan ik deze studie-uren inpassen in mijn dagelijkse leven?
  Het maken van een globale planning door middel van een studieschema is noodzakelijk, net als afspraken over ‘afleiding’. Welke dagen hebben uw voorkeur om aan de studie te besteden?
 • Welke privéactiviteiten zijn wel/niet te verschuiven (zorg voor kinderen, sociale activiteiten, enz.)?
  Zit er voldoende rek in de planning voor onvoorziene omstandigheden?
Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.