Over deze preview


________________________________________

Over deze preview

Deze kennismakingscursus CW, die een eerste impressie geeft van de Introductiecursus Cultuurwetenschappen. Culturele perspectieven op het klimaatdebat, bestaat alleen uit de digitale leeromgeving yOUlearn van de Open Universiteit. Mocht u na deze kennismaking besluiten in te schrijven voor de introductiecursus, dan krijgt u toegang tot de volledige bijbehorende cursussite in yOUlearn, ontvangt u het handboek, De gemaakte planeet. Leven in het Antropoceen (Amsterdam 2018), geschreven door Albert Faber, dat onderdeel is van de cursus, en een reader met aanvullende teksten. De meeste teksten zijn Nederlandstalig, een enkele tekst is in het Engels. De introductiecursus is opgebouwd uit drie blokken, die op elkaar voortbouwen. Begrippen die geïntroduceerd worden, keren in de loop van de cursus terug en worden uitgewerkt.  

Om u een indruk te geven hoe de cursus is opgebouwd, hebben we in deze preview een paar onderdelen uit het begin van de introductiecursus overgenomen. We bieden deze aan in wat we binnen yOUlearn de ‘weekstructuur’ noemen. In yOUlearn wordt de inhoud van de cursus verdeeld over het aantal weken dat voor de cursus is uitgetrokken. De introductiecursus is verdeeld in 11 weken (= 1 kwartiel). Zo proberen we u houvast te bieden bij het vasthouden van het tempo, hoewel u de vrijheid hebt langer over de cursus te doen. We hebben in deze preview drie weken gevuld (van elk blok de eerste week). Deze zijn qua studieomvang wat beperkter van omvang dan in de werkelijke cursus. U bestudeert ook nog elke week een 'vaardigheden-onderdeel' waar u kennismaakt met bijvoorbeeld studeren aan de Open Universiteit, het lezen van wetenschappelijke teksten, het degelijk voorbereiden op een tentamen.

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.