Deze preview geeft een impressie van de Oriëntatiecursus


________________________________________

Deze kennismakingscursus CW, die een eerste impressie geeft van de Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen, bestaat alleen uit de digitale leeromgeving yOUlearn van de Open Universiteit. Mocht u na deze kennismaking besluiten in te schrijven voor de Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen, dan krijgt u toegang tot de bijbehorende cursussite in yOUlearn, ontvangt u het handboek, De duizelingwekkende jaren. Europa, 1900-1914, geschreven door Philipp Blom, dat onderdeel is van de cursus, en een reader met aanvullende teksten. De Oriëntatiecursus kent een thematische aanpak. Zes thema’s worden nader belicht, keren in de loop van de cursus terug en worden uitgewerkt. De thema's die uit het handboek zijn afgeleid, worden aangevuld met teksten in een gedrukte reader.  

Om u een indruk te geven hoe we deze thema's behandelen, hebben we in deze preview een paar onderdelen uit het begin van de Oriëntatiecursus overgenomen. We bieden deze aan in wat we binnen yOUlearn de weekstructuur noemen. In yOUlearn wordt de inhoud van de cursussen verdeeld over het aantal weken dat voor de cursus is uitgetrokken. Zo proberen we u houvast te bieden bij het vasthouden van het tempo. We hebben in deze preview twee weken gevuld. Deze zijn qua studieomvang wat beperkter van omvang. In deze twee weken wordt een deel van het studiemateriaal behandeld dat hoort bij het eerste thema. De inleidende teksten op de overige vijf thema's, als mede de afsluitende tekst, zijn als pdf-bestand toegevoegd aan deze preview. U vindt ze in het overzicht onder het kopje 'De overige vijf thema's en de afsluiting'.

________________________________________

De duizelingwekkende jaren

Het door Philipp Blom (toegankelijk) geschreven werk De duizelingwekkende jaren doet in de Oriëntatiecursus dienst als voornaamste studieboek. In dit boek wordt de Europese cultuur rondom 1900 behandeld. Het is geen klassiek handboek dat pretendeert volledig te zijn, maar eerder een voor een breed publiek geschreven boek, waarin de auteur nadrukkelijk zijn eigen interpretatie van het onderwerp biedt.

De duizelingwekkende jaren

_______________________________________

Reader

Ter verdieping is een reader met aanvullende teksten samengesteld. Hierin zijn wetenschappelijke teksten opgenomen, zoals artikelen van andere auteurs dan Philipp Blom. Op die manier willen we u laten zien dat er uiteenlopende visies op het tijdvak bestaan. Ook komen aspecten aan de orde die in het handboek minder nadrukkelijk besproken worden. Aldus raakt u vertrouwd met de academische vaardigheid van het kritisch vergelijken van wetenschappelijke literatuur. Bovendien zijn bronnen uit de tijd zelf geselecteerd, zoals afbeeldingen, krantenartikelen of passages uit romans. Getracht is om in de reader vooral materiaal afkomstig uit Nederland en Vlaanderen op te nemen, zodat u zelf verbanden kunt gaan leggen tussen de algemene ontwikkelingen in Europa, zoals die in het handboek zijn beschreven, en de situatie in het Nederlandse taalgebied.

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.