Welkom


________________________________________

Welkom bij deze PREVIEW van de Introductiecursus Cultuurwetenschappen. Culturele perspectieven op het klimaatdebat

Dagelijks bereiken ons berichten in de media die te maken hebben met de opwarming van de aarde: verbroken warmte-records, extreem weer, afbrekend poolijs, overstromingen, gewassen die verloren gaan, droogte of bosbranden. Klimaatverandering is één van de grootste crises waar wij mee geconfronteerd worden: een ‘super wicked problem’ met empirische, normatieve, ruimtelijke en temporele dimensies.1 Alhoewel onder klimaatwetenschappers al langer grote consensus bestaat over de relatie tussen menselijk handelen en de versnelde opwarming van de aarde, is een dergelijke consensus nog ver te zoeken waar het de te nemen maatregelen betreft.2 Het klimaatvraagstuk is namelijk niet puur een natuurwetenschappelijk probleem maar heeft economische, politieke, sociale en culturele aspecten en vraagt bovendien om een structurele, niet louter individuele, aanpak.

In de cursus maakt u kennis met de culturele kant van het klimaatvraagstuk. Daarbij komt u in aanraking met diverse kunstwerken en andere cultuuruitingen die klimaatverandering als thema hebben, maar ook met ‘non-fictieve verbeeldingen’ zoals beleidscommunicatie. Door een analyse van de manieren waarop de omgang met het klimaat en de relatie tussen de mens en de niet-menselijke wereld worden verbeeld, wordt het brede onderzoeks- en interessegebied van de Algemene cultuurwetenschappen geïntroduceerd. Bovendien biedt de cursus u de handvatten om op afstand bij de Open Universiteit te studeren. Ter introductie kunt u het interview van Anne-Sophie De Mey met docent Marjolein van Herten bekijken.

________________________________________

Noten

  1. Peter de Goede (2015) Wie dan leeft, dan zorgt. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid https://www.wrr.nl/publicaties/working-papers/2015/06/10/wie-dan-leeft-wie-dan-zorgt-klimaatverandering-en-het-gebrek-aan-langetermijngerichtheid-van-politiek-en-bestuur.

  2. Nieuwe studie laat zien dat meer dan 99,9% van de peer-reviewed klimaat-gerelateerde wetenschappelijke artikelen uitgaat van de mens als veroorzaker van klimaatverandering, zie: 
    https://phys.org/news/2021-10-humans-climate.html.

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.