Digitale didactiek

Online onderwijs organiseren


Het organiseren van online onderwijs vraagt zowel van de instelling als van de docenten een aantal organisatorische aspecten.

Als instelling is het van belang dat:

 • duidelijk is welke tools docenten kunnen gebruiken en welke niet (AVG)
 • docenten getraind worden in het gebruik van de tools en geholpen worden bij het gebruik ervan
 • ook studenten geinstrueerd worden in het gebruik van de online tools
 • er een helpdesk is voor docenten en voor studenten
 • duidelijk naar studenten gecommuniceerd wordt waar ze terecht kunnen met vragen over techniek
 • ook nagedacht wordt hoe cursusoverstijgende ondersteuning online geregeld wordt zoals studieadvies en mentoraat
 • gestreefd wordt naar eenheid in de wijze waarop de verschillende vakken worden aangeboden zodat studenten makkelijk hun wegweten te vinden

Voor docenten is het van belang zo expliciet mogelijk te zijn en bij elk vak een zogenaamde introductie of instructie te maken met daarin onder andere:

 • de leerdoelen,
 • de opbouw van het vak,
 • precieze aanwijzingen over wat van de student verwacht wordt,
 • een rooster met deadlines en met wat de student moet opleveren,
 • een overzicht van de wijze waarop met de docent en met elkaar gecommuniceerd kan worden,
 • een overzicht van materialen, boeken en dergelijke die de student nodig heeft.

 

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.