Digitale didactiek

Blogs

Een weblog (of ‘blog’) is een regelmatig geüpdatete, persoonlijke website waarop bijdragen in omgekeerd chronologische volgorde worden getoond en door derden kunnen worden becommentarieerd: ‘een dagboek op internet’ aldus Van Dale Online.

Ontwerprichtlijnen voor weblogs

Het instrument

  1. Het weblog is een digitale variant van het aloude logboek. Naast de eigenschappen van het authentieke logboek (bijvoorbeeld het ‘vastleggen van ontwikkeling’), biedt het weblog de mogelijkheid tot interactie (zoals (peer-) feedback). Daarnaast is het weblog op elk moment en op iedere computer met een internetverbinding (al dan niet achter een wachtwoord) te benaderen en biedt het mogelijkheden om te personaliseren (een eigenschap die ‘eigenaarschap’ bevordert). Deze eigenschappen maken het weblog tot een interessant instrument voor reflectie op leren en handelen.

Techniek

  1. Weblogs kunnen deel uitmaken van een elektronische leeromgeving. In dat geval zijn ze inzetbaar als ‘cognitive tool’ of ‘mindtool’ voor de student.
  2. Via websyndicatie kunnen weblogbijdragen van individuele studenten worden getoond in een centrale weblog (bijvoorbeeld die van de docent). Dit is interessant voor samen(werkend) leren.
  3. Weblogbijdragen worden gepubliceerd op het internet. Je kunt berichten afschermen met een wachtwoord. Het is van belang dat de schrijver weet wie blogs kan lezen en hoe (lang) ze worden vastgelegd op het web.

Didactiek

  1. De kracht van een weblog ligt in de interactie. Studenten kunnen opgedane kennis en ervaring met elkaar delen en reageren op elkaars bijdragen.
  2. Een weblog is een middel om stappen in het leerproces vast te leggen. Studenten kunnen (tussen)resultaten van het leren beschrijven en hier later op reflecteren.

Begeleiding

  1. Denk na over de rol die je als docent vervult bij het gebruik van weblogs. De inhoud van de rol van de docent hangt sterk samen met het doel van webloggebruik. Wanneer de weblogs als instrument voor reflectie worden gebruikt in een relatief kleine groep (een klas), dan is actieve monitoring noodzakelijk (en haalbaar).
  2. Reacties op bijdragen in weblogs motiveren. Zorg als docent voor actieve inbreng van (mede)studenten. Stel regels op als het gaat om de frequentie van feedback geven op elkaars weblogbijdragen.
  3. Biedt structuur in het schrijven van ‘posts’. Werk met templates of formats voor studenten die het lastig vinden om te schrijven.

De taak, de context

  1. Zorg ervoor dat het schrijven van weblogbijdragen is ingebed in leertaken. Maak duidelijk dat het schrijven in een weblog meerwaarde heeft (wordt gewaardeerd).

 

Bron

Wopereis, I. G. J. H., Sloep, P. B. , & Poortman, S. H. (2010). Weblogs as instruments for reflection on action in teacher education. Interactive Learning Environments, 18, 245-261. https://doi.org/10.1080/10494820.2010.500530

Wopereis, I., Sloep, P., & Poortman, S. (2010, Juni). Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding. Verkregen via https://core.ac.uk/download/pdf/55535489.pdf

 

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.