Digitale didactiek

Discussiegroepen

Wanneer gebruiken?

Het werken met discussiegroepen geeft je de mogelijkheid om studenten samen aan een vraagstelling of opdracht te laten werken. Of van elkaars inzichten te kunnen leren. Denk aan:

 • Studenten van gedachten laten wisselen over een stelling, een onderwerp etc.
 • Studenten de mogelijkheid geven vragen te stellen aan andere studenten, zonder dat je als docent (meteen) commentaar geeft.
 • Het delen van uitwerkingen op opdrachten en die van feedback laten voorzien.

 

Basisregels

 • Open een discussieforum in je digitale leeromgeving. Maak subgroepen bij grotere aantallen.
 • Geef de discussiegroep een duidelijke naam. Voorbeeld: Opdracht A – Casus B –  Studietaak X – Stelling Y – Groep 1 et cetera.
 • Maak afspraken met de groep over
  • Het tijdstip van ‘plaatsen’ c.q. het inleveren van de opdracht of het reageren op de stelling.
  • Leg uit hoe de opdracht in de discussiegroep wordt gezet. Bijvoorbeeld: elke student geeft een nieuwe ‘thread’ op het forum. De feedback wordt gegeven middels een reply.
  • Maak duidelijk welk soort feedback je verwacht en aan welke kwaliteiten de feedback moet voldoen. Maak eventueel een Rubric of checklist voor je studenten.
  • Geef aan of het deelnemen aan de discussiegroep verplicht is. Of dat deelnemers er extra punten mee kunnen verdienen voor het eindcijfer.
  • Het aantal te leveren reacties op werk van anderen.
  • Eventueel wie op wie reactie geeft. Tip: maak een schema en plaats de opdracht in het discussieforum. Geef je studenten een nummer en laat nummer 1 feedback geven op nummer 2 en 3, nummer 2 geeft feedback op nummer 3 en 4 enzovoorts. Tip: hanteer de volgorde van binnenkomst.
 • Laat je studenten duidelijk weten jouw bijdrage als docent aan de discussie is. Hoe vaak ga je reageren? Waarop ga je reageren? Waarop niet?
 • Voorzie in een thread waar studenten elkaar onderling kunnen vinden voor tips en om even lekker te mopperen. Daar hoef je als docent verder niks; tenzij het escaleert.
 • Herinner je studenten aan de digitale omgangsvormen (mocht dat nog nodig zijn): https://nl.wikipedia.org/wiki/Nettiquette
 • Heb je meerdere groepen onder handen of heb je veel studenten, wijs dan één of meer studenten als moderator aan.

Bron: https://www.digitaledidactiek.nl/

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.