Digitale didactiek

Online begeleiden


Studenten begeleiden vanuit huis, hoe doe je dat?

We gaan er bij de tips hieronder vanuit dat je instelling een ELO gebruikt en dat je cursus daarin is opgenomen. Zo niet, vraag dan snel een ‘lege’ cursus aan bij je beheerder met het verzoek je studenten daar toegang toe te geven.

Wees terughoudend in het gebruik van (gratis) online tools en bijvoorbeeld je privé e-mail om met je studenten te communiceren. Het gebruik van losse tools en links, via het web of je mobiele telefoon wordt al snel onoverzichtelijk, niet alleen voor jezelf maar ook voor je studenten. Vaak mag dit ook niet in het kader van de wet bescherming persoonsgegevens (AVG).

 

Ik wil mijn studenten laten weten hoe we de komende tijd gaan werken

(Dit is voor docenten die nog geen of slechts een rudimentaire cursussite hebben ingericht.)

Je instelling heeft een bericht op de website geplaatst en studenten via de nieuwsbrief geïnformeerd dat de tentamens zijn uitgesteld. De lessen kunnen voorlopig online gevolgd worden. Maar hoe organiseer je dat voor je eigen cursus? En hoe informeer je je studenten hierover? Het volgende kan hierbij helpen:
 

 • Raadpleeg de docentenhandleiding over het gebruik van de ELO die je instelling online heeft staan. Daar staan vast goede tips in over hoe je je online cursus kunt structureren en inrichten.
 • Maak een planning van wat je studenten de komende weken moeten doen, en zet die planning op je cursus-site in de ELO. Welk materiaal moeten ze bestuderen, welke opdrachten uitwerken, etc. Het makkelijkst is om een weekplanning te maken, net zoals je dat voor je lessen of voor (werk)colleges zou doen.
 • Laat studenten weten hoe en op welk moment ze vragen kunnen stellen. Het best kan je hier het discussieforum in je online cursus voor gebruiken, dan kunnen studenten ook op elkaar reageren. Het kan handig zijn om een tweedeling te maken naar inhoudelijke vragen en meer algemene vragen over de cursus. Plan eens per week een ‘spreekuur’ via de audio- of videochat in de ELO. 
 • Als je je studenten een persoonlijke boodschap wil meegeven, kan je overwegen een korte videoclip op te nemen waarin je kort de cursusplanning en manier van communiceren toelicht. Je kan je video naar de ELO uploaden of op YouTube zetten.
 • Stuur alle studenten tenslotte een berichtje om ze op bovenstaande te attenderen. Stuur dit bij voorkeur vanuit je online cursus en niet vanuit je mailbox, omdat studenten dan ook daar gaan reageren.

 

Ik wil mijn studenten studeeraanwijzingen geven en activeren

Van een artikel lezen of een video bekijken leren de meeste studenten bar weinig. Pas wanneer ze zelf actief met de stof aan de slag gaan, gaat deze voor hen leven. Studenten aanwijzingen geven over hoe ze de stof efficiënt kunnen bestuderen en  wat ze er vervolgens mee moeten doen is dan ook één van de belangrijkste taken van een docent. Dit geldt voor de klas of collegezaal, maar zeker ook online! Hoe doe je dat?
 

 • Een student studeert meestal niet langer dan één uur aan een stuk. Geef dan ook studeeraanwijzingen en verwerkingsopdrachten per ‘leereenheid’ van maximaal 1 uur.
 • Studeeraanwijzingen ‘richten’ de student vooraf bij het bestuderen van het materiaal: geef kort aan wat de relevantie van het materiaal is in het kader van de bredere cursusdoelen; waar moet de student met name op focussen; en wat is eventueel minder relevant.
 • Activeren doe je nadat de stof is bestudeerd. Hoe je dat het beste doet is erg afhankelijk van wat er geleerd moet worden. Als het gaat om puur feitenkennis kan een online quiz goed werken. Als het gaat om vaardigheden dan ligt oefenen voor de hand.Bij een online quiz kan je meestal standaard- feedback opnemen; maar ook bij oefenen kan je vaak ‘standaard-feedback’ geven door middel van voorbeeld-uitwerkingen. 

 

Ik wil mijn studenten iets uitleggen

En dan is het boek niet meer toereikend, of snappen de studenten het niet meer. Hoe kan ik mijn studenten online de stof uitleggen? Afhankelijk van hoe interactief je dit wil doen, en hoe handig je bent met online tools, kan je hierbij kiezen uit de volgende opties:
 

 • Een webinar verzorgen. Dit gebruik je als wilt dat je studenten tijdens of na je uitleg ook direct vragen kunnen stellen. De meeste ELO’s hebben hier een standaard conferencing tool voor. Typische zaken die je hier kan doen: een video-chat voeren, een presentatie geven, een document op het scherm delen en dit bespreken, studenten vragen laten stellen …… Het is wel zaak dit goed voor te bereiden en studenten te laten weten wanneer het webinar plaatsvindt. 
 • Een presentatie-kennisclip. Dis is een kennisclip op basis van een bestaande PowerPoint presentatie. Hierbij gebruik je een bestaande presentatie waar je een video van maakt met ingesproken tekst. Die video kan je vervolgens naar je cursus uploaden of bijvoorbeeld op yOUtube zetten. 
 • Een schoolbord-kennisclip. Dit is een kennisclip gebaseerd op het model van de docent die iets uitlegt op het bord. Vooral geschikt voor het ‘opbouwen’ van een verhaal, en voor het uitwerken van voorbeelden. De video kan je vervolgens naar je cursus uploaden of bijvoorbeeld op yOUtube zetten.

 

 

 

 

 

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.