Digitale didactiek

Online Onderwijs


Online onderwijs is onderwijs waarbij de leermaterialen, tools en diensten volledig via het internet beschikbaar zijn. Online onderwijs is echter veel meer dan het aanbieden van online content. De kern van onderwijs bestaat uit het activeren en begeleiden van studenten, hen aanzetten tot samenwerking, toetsen, tentamineren en feedback geven. De content online zetten is dus niet de kern van online onderwijs; het gaat er vooral om dat alle didactische handelingen online gebeuren. Lees hiervoor ook het artikel Toolgericht of doelgericht? van onze (ex)collega's.

Het meest in het oog springende onderscheid tussen online onderwijs en alle andere vormen van onderwijs is de fysieke scheiding tussen docenten en studenten, waarbij het hele onderwijsproces via de computer en het internet wordt afgehandeld. 

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.