De Oriëntatiecursus als onderdeel van de propedeuse Algemene Cultuurwetenschappen


________________________________________

De Oriëntatiecursus is de eerste cursus van de propedeuse: in deze cursus komt aan de orde wat voor de opleiding Algemene cultuurwetenschappen het vakgebied Cultuurwetenschappen inhoudt. In de Oriëntatiecursus worden de vier disciplines (filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde) van de opleiding geïntroduceerd, om vervolgens elk in aparte cursussen verder uitgediept te worden. De interdisciplinaire aanpak en vraagstelling van cultuurwetenschappen wordt verder uitgewerkt in de cursus Americana. In deze cursus worden de verbanden tussen de vier constituerende disciplines van Cultuurwetenschappen opnieuw onderstreept en benadrukt, en worden de opgedane vaardigheden getoetst. Verder maakt de cursus Academisch schrijven deel uit van de propedeuse. In deze cursus komen specifiek de schrijfvaardigheden nog een keer aan bod.

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.