Sprekers

    

Professor Denise Whitelock has over twenty years experience in designing, researching and evaluating online and computer-based learning in Higher Education. She is a Professor of Technology Enhanced Assessment and Learning in the Open University’s Institute of Educational Technology. She is currently leading the UK’s contribution to the Adaptive Trust e-Assessment System for Learning (TeSLA) http://tesla-project.eu/project. She has just completed directing the CODUR http://in3.uoc.edu/opencms_in3/opencms/webs/projectes/codur/en/index.html and SAFeSEA http://www.open.ac.uk/researchprojects/safesea/ projects.  The aim of this latter research was to provide an effective automated interactive feedback system that yields an acceptable level of support for university students writing essays in a distance or e-learning context. Her work has received international recognition as she holds visiting chairs at the Autonoma University, Barcelona and the British University in Dubai.

 

 

Kim Dirkx is universitair Docent bij het Welten-instituut. Zij is na een Master psychologie en tweedegraads lerarenopleiding gepromoveerd bij het Welten instituut van de Open universiteit. In haar promotieonderzoek onderzocht zij waarom en onder welke voorwaarden het retrieval practice effect in de praktijk werkt. Zij heeft tijdens haar promotie een Grundtvig beurs ontvangen voor onderzoek in samenwerking met de Universiteit Duisburg-Essen en een beurs van het Leibniz Instituut IPN in Kiel. Na haar promotie heeft Kim gewerkt als toetsdeskundige bij Fontys Hogescholen waar zij speciale aandacht had voor het implementeren van formatief toetsen in de praktijk en het verbeteren van de kwaliteit van toetsen. Sinds augustus 2016 werkt Kim als universitair docent bij de Open Universiteit en doet onderzoek naar o.a. ontwerprichtlijnen voor formatieve en digitale toetsen, de effecten van distributed practice bij studenten die online onderwijs volgen, het gebruik van rubrics en het geven van feedback. Naast haar onderzoek is zij nauw betrokken bij de praktijk door het verzorgen van trainingen voor docenten rondom formatief toetsen en verzorgt zij het vak Kwaliteit van toetsen in de master Onderwijskunde. Voor meer informatie klik hier

 

 

Julia Kasch is promovenda aan de Open Universiteit. Ze doet onderzoek naar de schaalbaarheid van (open) online onderwijs in het kader van het Nederlandse SOONER project. Haar onderzoek richt zich op het ontwerpen van online onderwijs en de manier waarop docenten grote groepen studenten efficiënt en effectief kunnen ondersteunen. De inzet van peer-feedback en het belang van peer-feedback training is één van de onderwerpen die terugkomen in haar onderzoek. Daarbij is ze onder andere geïnteresseerd in de percepties en openheid van de studenten ten aanzien van peer-feedback.

 

 

Jose Janssen is als universitair hoofddocent verbonden aan het Welten-instituut, het onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen. Zij verrichtte onderzoek in een groot aantal internationale projecten met een focus op technologie  voor (leven lang) leren en assessment. Daarnaast is zij als docent verbonden aan de master Onderwijswetenschappen.

 

 

Rob Nadolski is universitair docent bij het Welten-instituut, Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit Nederland. Zijn belangrijkste interesses liggen op het gebied van vaardigheden onderwijs en serious games, meer in het bijzonder in het bevorderen van de ondersteuning van het leren via het gebruik van moderne technologieën voor formatieve doeleinden. Hij heeft het ontwerp en de projectleiding van e-learning toepassingen voor het verwerven van complexe cognitieve vaardigheden evenals onderzoek naar zulke toepassingen (i.e., serious games) gedaan. Hij heeft deelgenomen aan diverse Europese en nationale projecten (bv NRO, Surf Foundation). Hij participeert thans in het Europese H2020-project RAGE, het NRO-project Viewbrics en is bij de master Onderwijswetenschappen cursusteamleider van de Atelier-cursus Digitale media en leren.

   

Liqin Zhang is a PhD candidate at the Open Universiteit and he is part of TELI group in the Welten Institute. He holds a Research MA degree in linguistics and a MSc degree in human language technology. His research focus on analyzing the argumentation in Dutch essays computationally and argumentation quality evaluation. The aim is to provide formative feedback to the authors so that they can improve their skills in generating argumentation in an essay.

   

Drs. Wilfred Rubens heeft bij de toenmalige KU Nijmegen leren van volwassenen als specialisatie van pedagogische wetenschappen gestudeerd, en daarna de tweejarige opleiding aan de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement afgerond. Sinds 1eind 1995 houdt hij zich bezig met hoe internettechnologie leren, opleiden en onderwijs kan versterken. Wilfred is onder meer werkzaam geweest bij Gilde Opleidingen en de Open Universiteit. Sinds maart 2015 is hij werkzaam als zelfstandig adviseur, projectleider en docent. Hij houdt zich bezig met de visie- en strategieontwikkeling, het ontwerpen van online en blended learning en met de invoering van leertechnologieën. Wilfred is (co-)auteur van twee boeken over ICT en leren en blogt regelmatig over ’technology enhanced learning’.

   

Dr. Desirée Joosten-ten Brinke is afgestudeerd bij de vakgroep Onderwijskundige Meetmethoden en Data-analyse van de Universiteit Twente. Vanaf 1990 is zij werkzaam als universitair hoofddocent bij de Open universiteit, alwaar zij gepromoveerd is op EVC. Vanaf 2010 is zij tevens lector Technology-Enhanced Assessment bij Fontys lerarenopleiding Tilburg en sinds 2016 academic director van de masteropleiding Toetsdeskundige. Haar onderzoeks- en onderwijsfocus is gericht op (professionalisering met betrekking tot) kwaliteit van toetsen en beoordelen, digitaal toetsen, EVC en formatief beoordelen. Zij begeleidt docenten en promovendi bij hun onderzoek naar deze thema’s en verzorgt trainingen voor verschillende groepen onderwijsprofessionals. Desirée is hoofdredacteur van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. In 2013 leverde zij samen met Sluijsmans en Van der Vleuten het NRO-eindrapport op voor de reviewstudie naar formatief toetsen.