Sessies

KEYNOTE SESSIE 

Spreker: Denise Whitelock (USA)

Thema: Giving and Receiving Feedback: How does it work for digital Assessment?

Assessment feedback has been an evolving construct used in education to enrich, inform and complement the mainstream teaching process. Using feedback for motivation however, has been under-utilised and under-valued throughout this process and further highlighted with the introduction of electronic teaching and assessment.

This presentation will provide insight into the various methodologies, opportunities and best practice for feedback for motivation in the digital assessment setting. It will also discuss the use of a natural language analytics engine to provide feedback to students when preparing an essay for summative assessment. Finally, the issue of potential disrupters in this arena will be raised.

PARALLEL SESSIES

Sessie 1

Spreker: Jose Janssen

Thema: Betrouwbaar toetsen op afstand: feit of fictie?

E-Assessment is een erg breed begrip dat gedefinieerd kan worden als: alle vormen van assessment waarin informatie en communicatie technologie wordt ingezet voor de presentatie van assessment activiteiten, de registratie van response op assessment activiteiten en/of de presentatie van feedback. E-Assessment kent veel potentiële voordelen in termen van flexibiliteit, efficiency en aantrekkelijkheid van toetsing. Zo wordt online toetsing gezien als een zeer aantrekkelijke optie vanwege de hoge mate van flexibiliteit. Maar hoe zit het met de betrouwbaarheid van deze vorm van toetsen? Nodigt het niet uit tot fraude? Wat zeggen onderzoeken op dit terrein? Is er een verschil met reguliere vormen van toetsing? Welke inzichten levert onderzoek op terrein voor de dagelijkse praktijk: welke maatregelen kun je als instelling en als docent nemen om betrouwbaar toetsen op afstand te realiseren?

Sessie 2 

Spreker: Julia Kasch

Thema: (peer)feedback voor 5000 studenten. Hoe doe ik dat?

Tijdens deze sessie zal ingegaan worden op manieren waarop docenten in MOOCs (Massive Open Online Courses) omgaan met het begeleiden en ondersteunen van grote studenten aantallen. Daarbij zal onder andere ingezoomd worden op peer-feedback en geautomatiseerde feedback. Op basis van de literatuur en een design analyse instrument zullen ontwerp voorbeelden worden besproken en wordt u uitgenodigd voor een discussie rondom schaalbare ontwerpkeuzes in (open) online onderwijs.

Sessie 3

Spreker: Rob Nadolski

Thema: Viewbrics – rubrieken met videovoorbeelden voor vakoverstijgende vaardigheden in de VO-onderbouw

Tijdens deze sessie zal het praktijkgericht onderzoeksproject Viewbrics centraal staan. In dit project is in kaart gebracht welke mogelijkheden beoordelingsrubrieken (rubrics) bieden om vakoverstijgende vaardigheden zoals samenwerken, presenteren, en informatievaardigheden formatief te toetsen in de VO-onderbouw. Docenten, onderzoekers en leerlingen ontwikkelden daarvoor in gezamenlijkheid gevalideerde beoordelingsrubrieken met daarbij videovoorbeelden (viewbrics). Bij elk van de drie vaardigheden is de eindversie van de beoordelingsrubrieken ondergebracht in een digitaal 360-graden feedback- en beoordelingsinstrument (Viewbrics-tool) en deze is in een aantal scholen binnen projectonderwijs (waarbij alle drie de vaardigheden aan de orde komen) op leereffectiviteit  en conceptontwikkeling onderzocht. De opzet en de (voorlopige) resultaten van dit onderzoek worden besproken en de Viewbrics-tool wordt gedemonstreerd.

Sessie 4

Spreker: Kim Dirkx

Thema: Ontwerpen van online (formatieve en summatieve) toetsen. Richtlijnen voor de praktijk

Papieren toetsen worden meer en meer vervangen door digitale toetsen. Deze verandering van paper-based naar digitale toetsen levert veel voordelen op. Zo kunnen bijvoorbeeld andere toetsvormen gebruikt worden, kunnen plaatjes, video’s en audiofragmenten toegevoegd worden en gaat het toetsen veel sneller en makkelijker. Echter, er zijn ook de nodige uitdagingen voor het ontwerpen van digitale toetsen. In deze sessie zullen evidence-based ontwerprichtlijnen voor formatieve en summatieve digitale toetsen gepresenteerd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de literatuur uit de geheugenpsychologie (retrieval practice en distributed practice) en de multimedia theorie van leren.

Sessie 5

Spreker: Liqin Zhang

Thema: Computational Argumentation Analysis and Assessment on Essays in Dutch for Formative Feedback Generation

Writing essays is a common method for learning assessment despite the heavy assessment workload on the teachers. Along with the development of technology, automatic assessment of essays, including grading and formative feedback generation, has been concerned for decades. Nevertheless, related studies for Dutch essay is limited. The recent study of argumentation mining raises the possibility to evaluate the argumentation quality in an essay and provide argumentation related formative feedback to the authors. The aim of this study is to apply the cutting-edge argumentation mining techniques to the Dutch essays and provide formative feedback to the authors for improving their skills in generating arguments. The output of this study is a tool allowing Dutch essays analysis in terms of argumentation. The users can use it to assess their skills in generating argumentation in an essay and collect feedback for future development.