Nederland werkt door

Beste lezer,

Je ontvangt deze e-mail omdat je bij Calder Werkt hebt deelgenomen aan het gratis Ontwikkeladvies. Wij zijn erg benieuwd wat het jou heeft opgeleverd. Daarom vragen we je om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek.

Klik hier om het onderzoek te starten

Hieronder vindt je meer uitleg over wat het onderzoek inhoud.

1. Doel van het onderzoek
Dit onderzoek wordt uitgevoerd namens De Open Universiteit in samenwerking met Calder Werkt. In dit onderzoek focussen we op het effect van het ontwikkeladvies waaraan je hebt deelgenomen. We willen met name ondezoeken wat het ontwikkeladvies heeft opgeleverd.

2. Wat meedoen inhoudt en wat wordt er van jou verwacht
Voor dit onderzoek zal er gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen. Concreet zal je een reeks stellingen te zien krijgen waarbij je telkens aangeeft in welke mate deze stelling van toepassing is voor jou. Er zijn geen juiste of foute antwoorden, het is jouw persoonlijke beleving die telt. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. Aan het begin van de vragenlijst worden ook persoonsgegevens verzameld. Meer specifiek gaat het om jouw gender, leeftijd in jaren, opleidingsniveau, werkervaring in jaren, functieniveau, sector en aantal jaren in huidige functie. Deze persoonsgegevens worden gevraagd om meer inzicht te krijgen in jouw achtergrond van de deelnemers. Deze gegevens worden alleen op groepsniveau geanalyseerd en de resultaten zijn daarmee nooit terug te leiden naar jouw deelname. Na afronding van het onderzoek, zal Calder Werkt de resultaten publiceren op haar website. Wil je van ons een seintje ontvangen zodra dit rapport beschikbaar is? Dan kun je aan het eind van de vragenlijst je emailadres achterlaten. Je ontvangt dan van ons een email zodra het rapport online staat.

3. Wanneer kun je meedoen?
Als je bij Calder Werkt hebt deelgenomen aan het gratis ontwikkeladvies. Enkel indien je aan dit criterium voldoet, zullen jouw antwoorden gebruikt kunnen worden voor het onderzoek.

4. Mogelijke voor- en nadelen
Door deelname aan het onderzoek draag je bij aan de wetenschappelijke kennis rond het effect van loopbaanbegeleiding en het effect van het gratis ontwikkeladvies. Het invullen van de vragenlijst kan je helpen om te reflecteren op jouw eigen situatie, werkbeleving en gedrag. Er worden geen nadelen voorzien ten gevolge van jouw deelname aan dit onderzoek. Als je behoefte hebt aan ondersteuning na het invullen van deze vragenlijst, kan je altijd terecht bij dr. Inge Hulshof via onderzoek.loopbaanbegeleiding@ou.nl of direct via inge.hulshof@ou.nl.

5. Als je niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek
Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek, deelname is vrijwillig. Als je niet wilt deelnemen heeft dat geen nadelige gevolgen voor jou. Als je wel meedoet, kun je je altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. Je hoeft niet te zeggen waarom je stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek. Als je wil dat je complete gegevens worden verwijderd, kun je dit per e-mail laten weten door te mailen naar onderzoek.loopbaanbegeleiding@ou.nl.

6. Gebruik en bewaren van jouw gegevens
Voor dit onderzoek worden er persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Alle antwoorden die je geeft in deze vragenlijst zijn enkel toegankelijk voor het onderzoeksteam bestaande uit Dr. Inge Hulshof en Sharon de Lange. Jouw gegevens worden anoniem bewaard, verwerkt en gerapporteerd. De resultaten die worden gedeeld, bevatten geen informatie die tot jou te herleiden is. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot jou te herleiden.

Vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Om jouw privacy te beschermen krijgen jouw gegevens een code. De gegevens die jou direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Jouw gegevens worden op deze wijze versleuteld. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen, binnen de Open Universiteit.

Toegang tot jouw gegevens voor controle. Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare wijze is uitgevoerd, kunnen leden van een visitatiecommissie van de Open Universiteit inzage krijgen in de niet-versleutelde informatie.

Bewaartermijn gegevens. Jouw gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit en Calder Werkt.

Meer informatie over jouw rechten bij verwerking van gegevens. Voor algemene informatie over jouw rechten bij verwerking van jouw persoonsgegevens kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open Universiteit vind je via www.ou.nl/privacy. De privacyverklaring van Calder Werkt vind je via https://www.calderwerkt.nl/privacy-verklaring/

7. Hoe kun je meedoen?
Indien je wenst deel te nemen, kun je de vragenlijst invullen via de link hieronder. Bij de start van de vragenlijst krijg je een toestemmingsverklaring voorgelegd. Hiermee moet je akkoord gaan om de vragenlijst te kunnen invullen. De verklaring wordt dus online getekend.

Klik hier om de vragenlijst te starten

Mocht bovenstaande link onverhoopt niet werken, dan kun je de volgende link kopiëren en plakken in de browser: https://ls3.ou.nl/index.php/517316?lang=nl-informal

8. Heb je vragen?
Bij vragen kun je zowel voor, tijdens als na deelname aan het onderzoek met ons contact opnemen via onderzoek.loopbaanbegeleiding@ou.nl.

Vriendelijke groet,
Sharon de Lange & Dr. Inge Hulshof

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.