Chocoladegebruik in het dagelijks leven

Aan de Open Universiteit wordt een wetenschappelijke studie uitgevoerd naar de rol van stemming en chocoladegebruik in het dagelijks leven. Wij hopen dat u deel wilt nemen aan dit onderzoek. Hieronder leggen wij uit wat dit onderzoek inhoudt.

Wat houdt het onderzoek in?
Tijdens het onderzoek vult u gedurende 15 dagen korte vragenlijsten in via een app op uw telefoon of tablet. Het onderzoek begint met een startvragenlijst met vragen naar achtergrondgegevens (duur: 5 minuten).

Na deze startvragenlijst krijgt u dagelijks één tot vijf meldingen per dag (tussen 9.00 uur en 21.45 uur) om een korte vragenlijst in te vullen (dit kost enkele minuten per vragenlijst). Op dag 8 en dag 15 wordt u gevraagd naar uw ervaring over het onderzoek (duur: enkele minuten). De melding voor deze evaluatievragenlijst ontvangt u om 9.00 uur.

Wanneer u besluit deel te nemen, sturen wij u extra informatie over het onderzoek. Uiteraard kunt u altijd, nu of gedurende het onderzoek, contact met ons opnemen.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?
U kunt deelnemen aan het onderzoek als u: (1) één keer of vaker per week chocolade eet, (2) 18 jaar of ouder bent, en (3) een smartphone of tablet hebt die u bij zich draagt.

Met ‘chocolade’ worden snacks en tussendoortjes bedoeld in de vorm van chocoladerepen of -letters (melk, puur, wit, praline), chocolaatjes, bonbons, candybars (Mars, Snickers, Twix, enz.), chocoladenoten, -rozijnen, -taart, brownie, broodbeleg met chocolade (bv. hagelslag of chocopasta), chocoladekoekjes, -ijs, -dessert, chocolademelk en andere consumpties waarin chocolade is verwerkt. Het is niet noodzakelijk dat u veel chocolade eet. Het is juist van belang dat zowel mensen meedoen die relatief weinig chocolade eten als mensen die veel chocolade eten.

Het is voor het onderzoek belangrijk dat u een smartphone of tablet hebt die gebruikmaakt van een Android- (o.a. Samsung, Google, HTC, LG, Sony) of Apple (iOS)-besturingssysteem (zoals iPhone). Bij twijfel kunt u contact opnemen met ons (zie contactgegevens hieronder). Het is niet nodig dat uw telefoon constant verbinding heeft met internet. De app werkt ook ‘offline’.

Wat wordt er van u verwacht?
Er wordt van u verwacht dat u gedurende vijftien dagen één of meerdere vragenlijsten per dag invult via een app op uw telefoon of tablet. Voor de kwaliteit van het onderzoek is het van belang dat u zo snel mogelijk de vragen invult als uw telefoon of tablet een melding geeft. Wanneer u onverhoopt één of meerdere vragenlijsten mist, kunt u gerust met het onderzoek doorgaan.

Verder is het belangrijk dat u geen grote veranderingen in uw eetpatroon aanbrengt tijdens de onderzoeksweken. Als u bijvoorbeeld een nieuw dieet uit gaat proberen dan is het beter dat u niet meedoet aan het onderzoek.

Wat zijn de voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek?
Dit onderzoek kan helpen inzicht te krijgen in uw eigen stemmingspatroon of chocoladegebruik in het dagelijks leven. Ook levert u een waardevolle bijdrage aan onderzoek, waarmee mensen met stemmingsproblemen mogelijk kunnen worden geholpen. Na het onderzoek sturen we een korte beschrijving van de onderzoeksresultaten.

Wellicht vindt u het confronterend om meerdere keren per dag aan te geven hoe u zich voelt en/of hoeveel chocolade u gegeten hebt. Neem contact op met uw huisarts wanneer u psychische problemen ervaart door het beantwoorden van de vragen. Mocht u tijdens het onderzoek daar behoefte aan hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen (zie contactgegevens hieronder).

Stoppen met het onderzoek
Het is belangrijk om te weten dat u op elk moment kunt stoppen met het onderzoek. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. Uw deelname is geheel vrijwillig.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
De gegevens die u invult worden beveiligd en minimaal 10 jaar bewaard op de server van de Open Universiteit. Alleen bevoegden, de onderzoeker en haar begeleiders (OU-docenten), hebben toegang tot de data (ook instanties die bevoegd zijn om de onderzoeksgegevens te controleren op juistheid zouden de anonieme data mogen inzien als dit nodig is).

De gegevens die worden ingevuld zijn niet tot personen herleidbaar. Om uw anonimiteit te waarborgen, wordt geen navraag gedaan naar uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens.

Bij deelname aan het onderzoek registreert de app het type apparaat waarmee u de vragenlijsten beantwoordt (merk smartphone/tablet en typenummer). Deze gegevens worden na het downloaden van de gegevens direct uit de dataset verwijderd en niet bij de anonieme onderzoeksgegevens bewaard.

Hoe kan ik deelnemen?
Wij hopen dat wij u als deelnemer van het onderzoek mogen verwelkomen.

U kunt zich aanmelden voor het onderzoek door contact op te nemen via chocoladeonderzoek@ou.nl U krijgt dan specifieke informatie om aan het onderzoek te beginnen.

Krijg ik een terugkoppeling van de resultaten?
Wij zullen u een korte beschrijving sturen van de resultaten wanneer de onderzoeksgegevens zijn verwerkt en het onderzoek is afgerond. Dit kan een jaar duren.

Bij wie kan ik terecht voor verdere vragen?
Als u vragen hebt en/of opmerkingen, kunt u contact opnemen via chocoladeonderzoek@ou.nl en/ of Jenny van Beek (hoofdonderzoeker). Zie contactgegevens hieronder. Meer informatie over het privacyreglement van de Open Universiteit en de procedure bij klachten vindt u op de internetpagina van de Open Universiteit (www.ou.nl/persoonsgegevens-disclaimer en www.ou.nl/klachten-en-geschillen).

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Hartelijke groet,

Eerste contactpersoon (studentonderzoeker):                    
E-mail : chocoladeonderzoek@ou.nl    

Tweede contactpersoon (hoofdonderzoeker):
dr. Jenny van Beek
Jenny.vanBeek@ou.nl 
Universitair docent Psychologie
Open Universiteit
p/a Studiecentrum Utrecht
Vondellaan 202
3521 GZ Utrecht

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG): mevr. S.E.M. (Saskia) van der Westen
LLB (e-mail: FG@ou.nl , telefoon 045- 5762431).

 

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.