Wetenschappelijk onderzoek naar onderbrekingen op klinische afdelingen

Verpleegkundigen die op klinische afdelingen werken, worden dikwijls onderbroken in hun bezigheden met mededelingen, taak- of informatieverzoeken, of zij onderbreken hiervoor anderen. Onderbrekingen ontstaan door onder meer de onvoorspelbaarheid van de zorg, de toestand van de patiënt, de behoefte aan intra- en interprofessionele communicatie en de noodzaak de zorg te organiseren en coördineren.

Onderbrekingen dragen bij aan het reilen en zeilen van de afdeling, maar kunnen ook negatieve uitkomsten hebben voor de kwaliteit van zorg. Bekend is het risico voor de patiëntveiligheid in de vorm van medicatiefouten. Daarnaast dragen onderbrekingen bij aan de cognitieve belasting van verpleegkundigen, zeker tijdens drukke diensten. In dit onderzoek gaan we ervan uit dat sommige onderbrekingen vermijdbaar zijn. Wij zijn benieuwd hoe verpleegkundigen hierover denken, en welke determinanten een rol spelen bij hun intentie om iets aan vermijdbare onderbrekingen te doen.

 

Steun jij ons onderzoek?

Graag vragen wij jou om dit onderzoek te helpen verspreiden. Je kunt dit doen door verpleegkundigen in jouw netwerk te vragen om een vragenlijst in te vullen. Of mensen die in ziekenhuizen werken op dit belangrijke onderzoek te attenderen en hen vragen het verder te verspreiden. Meedoen gebeurt op vrijwillige basis en kost respondenten maximaal tien minuten tijd. Bovendien maken deelnemers die hun mailadres achterlaten kans op een cadeaubon van 25 euro.

Over de resultaten schrijft een masterstudent-onderzoeker een scriptie. De student doet dit onder begeleiding van Dr. Gjalt-Jorn Peters en Dr. Joris van Ruysseveldt. De uitkomsten zullen nuttig zijn voor onderzoekers, teamleiders en verpleegkundigen bij het ontwikkelen van interventies of het nemen van maatregelen om het negatieve effect van onderbrekingen te beperken.  

 

Hoe gaan we om met de privacy van de respondenten?

We verzamelen tijdens deze studie geen privacygevoelige informatie. De informatie die mensen geven is dus niet tot hen te herleiden. Wie kans wil maken op een cadeaubon vult dit in een separate omgeving. De antwoorden en het e-mailadres kunnen dus niet aan elkaar worden gekoppeld. Deelname is vrijwillig en deelnemers kunnen op elk moment zonder opgave van reden stoppen met het invullen van deze vragenlijst.

 

Wat moet je nu doen?

Stuur deze link https://ls3.ou.nl/716848 door naar de doelgroep. Op de startpagina staat alle informatie over dit onderzoek. Heb je vragen? Stuur een bericht naar onderbrekingen-studie@ou.nl.
 

Alvast hartelijk dank voor je hulp.

 

Met vriendelijke groet,

 


Dr. Gjalt-Jorn Peters (scriptiebegeleider)

en

Martine Vecht (masterstudent Open Universiteit)

 

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.