Vriendschappen en leeftijd

Vriendschappen en leeftijd

 

Beste lezer,

Fijn dat u overweegt om deel te nemen aan dit wetenschappelijk onderzoek. Het meedoen aan dit onderzoek is vrijwillig. Voordat u beslist om mee te doen, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door.

Achtergrond en doel van het onderzoek

Dit onderzoek vindt plaats in het kader van een afstudeerscriptie voor de opleiding Klinische Psychologie aan de Open Universiteit. In dit onderzoek wordt de relatie onderzocht tussen de hoeveelheid vrienden die een persoon heeft, en de leeftijd. Er wordt in dit onderzoek specifiek gekeken naar de hoeveelheid vriendschappen met hetzelfde en met het andere geslacht. Hierbij vinden we het belangrijk om ook rekening te houden met factoren die hier invloed op zouden kunnen hebben. Daarom kunt u een aantal vragen verwachten over uw persoonlijke achtergrond en voorkeuren, die voor uw gevoel misschien niet direct een relatie met het onderwerp lijken te hebben. Dit is bewust gedaan om een zo goed en compleet mogelijk beeld te krijgen van de wijze waarop vriendschappen ontstaan, en welke factoren hier invloed op zouden kunnen hebben. Het doel van het onderzoek is om bij te dragen aan het vergroten van de kennis over dit onderwerp, meer inzicht te krijgen in de keuzes van mensen met betrekking tot vriendschappen met beide geslachten en hoe deze voorkeuren wellicht veranderen met de leeftijd.

Voor wie?

U kunt meedoen aan het onderzoek als u:

  • tussen de 18-74 jaar bent
  • in Nederland woont
  • Heteroseksueel bent

Wat houdt deelname in?

Deelname aan het onderzoek houdt in dat u een vragenlijst invult. Deze vragenlijst bestaat uit twee delen en zal in totaal ongeveer 15-20 minuten in beslag nemen. In het eerste deel verzamelen wij algemene gegevens zoals uw leeftijd, geslacht, woonsituatie, woonplaats en stedelijkheid, opleidingsniveau, werksituatie, burgerlijke staat, land van herkomst, etniciteit, het hebben van kinderen, uw seksuele oriëntatie en (bij vrouwen) of u wel of niet menstrueert. Deze gegevens helpen om de factoren die de keuzes voor vriendschappen met hetzelfde of het andere geslacht in relatie tot de leeftijd beïnvloeden goed in kaart te kunnen brengen. In het tweede deel wordt gevraagd naar de vrienden die u heeft, hoe vaak u contact heeft, hoe belangrijk ze voor u zijn en hoe uw relatie met hen is.

Mogelijke voor- en nadelen van het onderzoek

Door mee te doen aan het onderzoek doet u een bijdrage aan wetenschappelijke kennis het gebied van verschillende soorten vriendschappen en leeftijd. Het onderzoek kan u bewust maken van de relatie die u heeft met de mensen in uw omgeving. Het heeft verder voor u geen nadelige gevolgen.

Kan ik stoppen met het onderzoek?

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. U kunt zich op elk moment bedenken, stoppen met het invullen van de vragenlijst en de vragenlijst afbreken. Dit heeft geen nadelige gevolgen, en u hoeft niet uit te leggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden dan nog gebruikt voor het onderzoek.

Wat wordt er met uw gegevens gedaan?

Voor dit onderzoek worden zoals besproken een aantal persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Dit is nodig om goed antwoord te kunnen geven op onze onderzoeksvraag. Alle antwoorden die u invult, zijn alleen beschikbaar voor het onderzoeksteam van de Open Universiteit. De gegevens worden allemaal anoniem bewaard en kunnen niet teruggeleid worden tot u zelf. Ook wanneer er een rapport of publicatie over het onderzoek plaats vindt, zullen er geen enkele gegevens tot u terug te herleiden zijn. Deze anonieme gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit. Er worden geen gegevens gedeeld met derden. Dit onderzoek is goedgekeurd door de Commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO).

Meer informatie over uw rechten bij de verwerking van gegevens

Voor meer informatie over uw rechten bij de verwerking van gegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open Universiteit vindt u via www.ou.nl/privacy

Wilt u deelnemen?

Wanneer uw deel wilt nemen aan het onderzoek, wordt uw toestemming gevraagd. Hiermee geeft u aan dat u hebt begrepen wat de bedoeling is van het onderzoek, u instemt met het onderzoek waarbij persoonsgegevens anoniem bewaard worden. Na uw toestemmingsverklaring begint het onderzoek. Neem rustig de tijd om de vragen door te lezen en probeer zo volledig mogelijk te antwoorden. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

 

Klik hier om de vragenlijst te starten

 

Heeft u vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatiebrief nog vragen hebben kunt u contact opnemen met:

Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek!

 

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.