Eenzaamheid en samenhangende factoren

“So lonely”: bachelorthesis onderzoek naar eenzaamheid

 

Geachte deelnemer,

Hartelijk dank voor uw interesse in ons onderzoek naar eenzaamheid. Op deze pagina willen we u informeren over het onderzoek. We vragen u de onderstaande informatie goed te lezen, zodat u op basis van die informatie definitief kunt beslissen om mee te doen. Onderaan de pagina vindt u de link naar de vragenlijst.

Voor ons onderzoek zoeken we ruim 500 respondenten tussen de 18 en 65 jaar. Het onderzoek is onderdeel van de Bachelorscriptie van de faculteit Psychologie aan de Open Universiteit. 

Doel van het onderzoek

Eenzaamheid komt op iedere leeftijd voor en kan gevolgen hebben voor de mentale en fysieke gezondheid. Eenzaamheid kan bijvoorbeeld leiden tot een verhoogd stressniveau, depressie, slaapproblemen en een verzwakt immuunsystem. Het is daarom belangrijk om eenzaamheid te verminderen. Om dat te kunnen doen is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in factoren die samenhangen met eenzaamheid. Het doel van deze studie is te onderzoeken of er een verband bestaat tussen migratieachtergrond, waargenomen sociale steun, zelfstigma, sociale media, emotiegerichte coping, mentaal welzijn, extraversie, zelfverhulling en altruïsme en eenzaamheid. Als we weten welke factoren samenhangen met eenzaamheid helpt dat bij het ontwikkelen van interventies om eenzaamheid te voorkomen.  

 

Klik hier om direct naar de vragenlijst te gaan.

 

Wat betekent meedoen voor u en wat wordt er van u verwacht?

U kunt deelnemen aan het onderzoek als u tussen de 18 en 65 jaar oud bent. Om het onderzoek te kunnen uitvoeren wordt er een digitale vragenlijst afgenomen. De vragenlijst bevat diverse stellingen en vragen over eerder genoemde onderwerpen. Het afnemen van de vragenlijst zal maximaal 20-25 minuten in beslag nemen. Voorafgaand aan de vragen of stellingen wordt kort uitleg gegeven over de inhoud.

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Uw deelname aan het onderzoek wordt zeer gewaardeerd. De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van interventie- of preventiemaatregelen om eenzaamheid te verminderen. Er zitten geen nadelen aan het meedoen aan het onderzoek. Het onderzoek kost u enkel tijd. Sommige vragen kunnen mogelijk onplezierige gevoelens oproepen. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u te allen tijde stoppen met het invullen van de vragen. Indien nodig kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon, huisarts, psycholoog, de onderzoekers, of met Mind Korrelatie (https://mindkorrelatie.nl/).

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

Deelname is vrijwillig en u kunt op ieder moment stoppen met uw deelname. U hoeft daar geen reden voor te geven en dit heeft geen nadelige gevolgen voor u. Eventuele tot dan toe verzamelde gegevens mogen nog wel worden gebruikt voor het lopende onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek vragen wij u om toestemming te geven voor het onderzoek. Na het lezen van informatie over het onderzoek, kunt u uw toestemming geven. 

Einde van het onderzoek

Zodra u alle vragen heeft beantwoord, is uw bijdrage aan het onderzoek afgerond. De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met 28 februari. Daarna zal de vragenlijst gesloten worden.

Het omgaan met de gegevens

Voor dit onderzoek worden enkele persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Deze gegevens zijn uw leeftijd, geslacht, woonsituatie en migratieachtergrond. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden. De gegevens die worden gebruikt en gedeeld zijn volledig anoniem en bevatten dus geen informatie die tot u te herleiden is.

De anonieme gegevens worden bewaard op een beveiligde serveromgeving van de Open Universiteit. Personen die toegang krijgen tot de anonieme gegevens zijn de onderzoekers en de hoofdonderzoeker.

Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. Anonieme gegevens kunnen beschikbaar worden gesteld voor open wetenschappelijke doeleinden, zoals wetenschappelijk onderzoek, statistische analyses, of vergelijkbare academische initiatieven. Deze gegevens zullen op geen enkele manier persoonlijk identificeerbare informatie bevatten.

Bewaartermijn gegevens

De onderzoeksgegevens worden, in overeenstemming met de regelgeving, minimaal 10 jaar bewaard door de Open Universiteit.

Welke commissie heeft dit onderzoek goedgekeurd?

Omdat dit onderzoek een wetenschappelijk onderzoek is waarbij van mensen gevraagd wordt om vragenlijsten in te vullen, is het onderzoek voorgelegd aan de commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO) van de Open Universiteit. Deze commissie heeft het onderzoek goedgekeurd onder nummer RP364/U202308363.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de onderzoekers via mailadres Onderzoek_Eenzaamheid_Bachelorthesis@ou.nl. Ook kunt u algemene informatie over het meedoen aan een onderzoek vinden op de website van de Open Universiteit: https://www.ou.nl/onderzoeksbeleid

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open Universiteit vindt u via www.ou.nl/privacy

Deelnemen?

Door op de volgende link te klikken, komt u bij de online vragenlijst:  https://ls3.ou.nl/index.php/683274?lang=nl

Wij vragen u dan eerst om toestemming te geven voor deelname aan het onderzoek. Als u toestemming geeft, kunt u de vragenlijst invullen.

 

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw tijd!

Met vriendelijke groet,

Onderzoekers:

Kathy Bauwens-Halters

Duygu Boran

Julia Fidder-Boendermaker

Elfi Mac-nack

Xanne Stemerdink

Anne Tan-Graven

Evelien Vriend 

Savan Zijlstra

Contactgegevens

contactgegevens onderzoekers:

Onderzoek_Eenzaamheid_Bachelorthesis@ou.nl.

Verantwoordelijk hoofdonderzoekers:

Dr. Janet Boekhout: janet.boekhout@ou.nl

Dr. Anke Oenema: anke.oenema@ou.nl

 

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.