Optimisme, sociale druk en ouderschap

Fijn dat u overweegt om mee te doen aan ons onderzoek. Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar deelnemers vanaf 18 jaar, met een kind tussen de leeftijd van 2 en 13 jaar oud. Deelname aan het onderzoek is helemaal vrijwillig. Als u mee wilt doen dan hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt.

 

Lees deze informatie rustig door en als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met onderzoeker via  optimisme.ouderschap@ou.nl.

 

Doel en achtergrond van het onderzoek

In het kader van mijn master thesis aan de Open Universiteit onderzoek ik de relatie tussen sociale druk, optimisme en het ervaren van het ouderschap als positief. Het doel van het huidige onderzoek is om in kaart te brengen hoe deze verschillende factoren beïnvloeden hoe het ouderschap wordt ervaren door ouders van kinderen in de leeftijd van 2 en 13 jaar oud.

 

Wie kan meedoen

Aan dit onderzoek kunnen mensen vanaf 18 jaar meedoen die minimaal 1 kind hebben in de leeftijd tussen 2 en 13 jaar oud.

 

Wat houdt meedoen in en wat wordt er van u verwacht

Het betreft het eenmalig invullen van een digitale vragenlijst. De vragenlijst is opgedeeld in drie onderdelen. Het gaat steeds om uw eigen mening: er zijn geen goede of foute antwoorden. Het invullen van de vragenlijst zal maximaal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Als compensatie voor deelname worden twee bonnen ter waarde van 5 euro verloot onder alle respondenten die hiervoor in aanmerking willen komen. U kunt deelname kenbaar aan de loterij maken door het achterlaten van uw contact gegevens.

 

Mogelijke voor- en nadelen

Met uw deelname draagt u bij aan het vergroten van wetenschappelijke kennis over de samenhang tussen chronische pijn, eenzaamheid en zingeving. Dit onderzoek heeft geen nadelige gevolgen voor u. Mocht het invullen van de vragenlijsten bij u vervelende gevoelens oproepen, dan kunt u dit bespreken met uw huisarts.

 

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen heeft dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en tussentijds stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.

 

Einde van het onderzoek

Uw deelname aan het onderzoek stopt op het moment dat u de vragenlijst volledig heeft ingevuld. Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. U kunt, indien u dit wenst, de resultaten van het onderzoek opvragen door een e-mail te sturen naar de onderzoekers (zie gegevens hieronder).

 

Gebruik en bewaren van uw gegevens

Voor dit onderzoek worden persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Bij het verwerken van de gegevens zal zorgvuldig worden omgegaan met uw privacy. Eventuele contactgegevens, zoals voor- en achternamen en e-mail adres, zullen omgezet worden in een cijfer en deze zullen niet te herleiden zijn naar uw data. Uw geslacht, leeftijd, gezinssituatie, burgerlijke staat en ouderschap gegevens zullen wel zichtbaar blijven, maar zijn niet te herleiden tot u als persoon. Uw gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit. Contactgegevens zoals e-mail adres worden meteen na het beëindigen van de studie verwijderd. Er worden geen gegevens gedeeld met derden. Alleen onderstaande onderzoekers hebben toegang tot de gegevens. Ook in rapporten en publicaties over dit onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. De gegevens moeten minimaal 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit. Dit onderzoek is goedgekeurd door de Commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO).

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens         
Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open Universiteit vindt u via www.ou.nl/privacy.

 

Heeft u vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met Chris Hamers (masterstudent) of Jantine Boselie (universitair docent) aan de faculteit Psychologie van de Open Universiteit op het e-mail adres optimisme.ouderschap@ou.nl.

 

Deelnemen?

Als u enthousiast bent geworden over het onderzoek en als u de informatie goed heeft gelezen en begrepen, dan kunt u op onderstaande link klikken. Voor het onderzoek van start gaat, wordt u eerst gevraagd te beslissen over uw deelname aan het onderzoek. U kunt digitaal toestemming geven dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname. Daarna kunt u beginnen met het invullen van de vragenlijst.

 

Klik hier om de vragenlijst te starten

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Vriendelijke groeten,

 

Jantine Boselie en Chris Hamers

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.