Technoferentie

Informatiebrief en Toestemmingsverklaring

Beste respondent,

Wij vragen je om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek naar Technoferentie onder jongeren. Je deelname is vrijwillig, maar om mee te kunnen doen, hebben we je schriftelijke toestemming nodig. Voordat je beslist of je mee wil doen, krijgt je uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door. Je kan de onderzoeker, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende informatie vragen.

 

Achtergrond en doel van het onderzoek

De opkomst van betaalbare moderne technologie zoals tv, tablet, computer, smartphone en smartwatch gaat gepaard met zowel voordelen als nadelen. Mensen hebben meer vrijheid en flexibiliteit en tegelijkertijd worden mensen geregeld gestoord door alerts (piepjes, geluiden en trillingen) van deze technologie, ook technoferentie genoemd. Dit onderzoek richt zich op technoferentie (verstoringen door technologie) in de sociale context. Ons beoogde doel is het uitbreiden van bestaande kennis over technoferentie van jongeren vanaf 16 tot en met 24 jaar.

 

Wat meedoen inhoudt en wat wordt er van je verwacht

Als je besluit om deel te nemen aan dit onderzoek, dan word je gevraagd om een online vragenlijst anoniem in te vullen. Eerst zal je een aantal algemene vragen beantwoorden. Vervolgens volgen er vragen gesteld over technologie en je sociale context. Het invullen van deze vragenlijst duurt maximaal 10 minuten.

 

Mogelijke voor- en nadelen

We hopen dat er met deze onderzoek meer wetenschappelijk kennis ontstaat en dat er op grond van de gegevens interventies ontwikkeld kunnen worden. Wij verwachten dat er geen nadelen verbonden zijn aan deelname aan dit onderzoek. Mocht je toch vervelende gevoelens ervaren na deelname aan dit onderzoek, dan kan je contact opnemen met je huisarts of kan je contact opnemen met De Luisterlijn (088 0767 000) die dag en nacht bereikbaar is voor een luisterend oor. Je kunt ook contact opnemen met de onderzoeker zodat er meer inzicht komt in de nadelige gevolgen van het onderzoek en daarop geacteerd kan worden. De onderzoeker kan echter de functie van de huisaarts niet vervangen. De contactinformatie van de onderzoeker vind je aan het einde van deze brief.

 

Als je niet wil meedoen of wil stoppen met het onderzoek

Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als je niet wilt deelnemen heeft dat geen nadelige gevolgen voor je. Als je wel meedoet, kan je ten alle tijden stoppen, ook tijdens het onderzoek (je kunt de vragenlijst dan wegklikken). Je hoeft niet aan te geven waarom je stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek.

 

Gebruik en bewaren van je gegevens

Voor dit onderzoek worden er persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van je gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden. De antwoorden die je via de vragenlijst geeft, zijn alleen voor de onderzoeker en begeleider (docent aan Open Universiteit) toegankelijk en worden anoniem behandeld. Ze zijn niet tot jou te herleiden, ook niet in rapporten en publicaties over het onderzoek.

 

Vertrouwelijkheid van je gegevens

Om je privacy te beschermen worden jouw gegevens versleuteld en op een veilige plek bewaard door de Open Universiteit. Alleen de onderzoeker en de begeleider (docent aan Open Universiteit) krijgen toegang tot de niet-versleutelde gegevens. De e-mail aderessen zullen direct na het uitvoeren van het onderzoek verwijderd worden.

 

Toegang tot je gegevens voor controle

Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare wijze is uitgevoerd, kunnen leden van een visitatiecommissie inzage krijgen in de verzamelde data.

 

Bewaartermijn van je gegevens

Je gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit.

 

Meer informatie over je rechten bij verwerking van gegevens

Voor algemene informatie over jouw rechten bij verwerking van jouw persoonsgegevens kan je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open Universiteit vind je via www.ou.nl/privacy.

 

Heb je vragen?

Bij vragen kan je contact opnemen met de onderzoeker, Pavla Spanjersberg-Hruba (technoferentie.jongeren@ou.nl)

 

Toestemmingsformulier

Wanneer je voldoende tijd hebt gehad om na te denken over je deelname aan het onderzoek en besluit deel te nemen, dan kan je via de link hieronder toestemming geven voor deelname en vervolgens de vragenlijst invullen. Door je toestemming geef je aan dat je de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek.

 

Link naar het onderzoek

 

Met vriendelijke groet,

 

Pavla Spanjersberg-Hrubá

 

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.