Stress Onderzoek

Informatie deelname onderzoek

Geachte lezer,

Hartelijk dank voor uw interesse in dit onderzoek naar stress onder de Nederlandse bevolking. Voordat u besluit of u aan het onderzoek wilt deelnemen, wordt u verzocht om onderstaande informatie rustig door te nemen. Mocht u na het doornemen van deze informatie interesse hebben om deel te nemen, dan kunt u de toestemmingsverklaring ondertekenen. Daarna wordt u direct doorgestuurd naar de vragenlijst en kunt u starten met het onderzoek. Mocht u echter nog vragen hebben, neem dan gerust contact op via stressonderzoek@ou.nl.

 

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in eenzaamheid onder de Nederlandse bevolking en welke factoren hierin een beschermende werking kunnen bieden.

 

Achtergrond van het onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een masterthesis Klinische Psychologie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kevin van Raan onder supervisie van Francine Dehue.

 

Deelname aan het onderzoek

Voor deelname aan het onderzoek dient u via de online toestemmingsverklaring akkoord te geven. Hierna zult u worden doorgestuurd naar de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst is volledig digitaal en zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen.

 

Mogelijke voor- en nadelen

Een voordeel van uw deelname is dat u de onderzoekers helpt met het vergaren van zoveel mogelijk resultaten. Een mogelijk nadeel van het onderzoek is dat er vragen over stress worden gesteld. Mogelijk kan dit emoties teweegbrengen. Mocht u negatieve emoties ervaren tijdens of na het invullen van de vragenlijsten, dan adviseren wij u om contact op te nemen via stressonderzoek@ou.nl.

 

Als u niet wilt deelnemen of wilt stoppen met het onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen heeft dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U kunt het onderzoek afsluiten door het scherm te sluiten. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek.

 

Einde deelname

Uw deelname aan het onderzoek stopt als u alle vragen heeft beantwoord en op de knop ‘Onderzoek afronden’ heeft gedrukt. De dataverzameling wordt afgerond als alle deelnemers klaar zijn.

 

Gebruik en bewaren van uw gegevens

Voor dit onderzoek worden er demografische gegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Deze demografische gegevens betreffen geslacht, leeftijd, woonsituatie en werksituatie. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden. De uitkomsten van dit onderzoek zullen enkel worden gedeeld binnen de Open Universiteit.

De gegevens kunnen ook gedeeld worden met andere onderzoekers zodat zij hiermee verder onderzoek kunnen verrichten. De gegevens die worden gedeeld bevatten geen informatie die tot u te herleiden is. Verder onderzoek zal dus voor u geen enkel gevolg hebben en zijn volstrekt anoniem. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.

 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens

De demografische gegevens die wij verzamelen kunnen u niet identificeren en kunnen als zodanig veilig worden opgeslagen binnen de Open Universiteit. Personen die toegang hebben tot de informatie zijn onderzoekers binnen de Open Universiteit.

 

Toegang tot uw gegevens voor controle

Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare wijze is uitgevoerd, kunnen leden van een visitatiecommissie inzage krijgen in de gegevens.

 

Bewaartermijn gegevens

De onderzoeksgegevens worden minimaal 10 jaar bewaard door de Open Universiteit.

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open Universiteit vindt u via https://www.ou.nl/persoonsgegevens-disclaimer

 

Heeft u vragen?

Bij vragen kunt u voor, tijdens en na het onderzoek contact opnemen via stressonderzoek@ou.nl.

 

Online toestemmingsverklaring

Wanneer u voldoende bedenktijd hebt gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit onderzoek. Door uw online toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek. Zie de toestemmingsverklaring voorafgaand aan de vragenlijst.

 

Ga door naar de toestemmingsverklaring en de vragenlijst door op onderstaande link te klikken of door de link te kopiëren en te plakken in de adresbalk van uw browser:

https://ls3.ou.nl/index.php/872764?lang=nl

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.