Digitale didactiek

Online mogelijkheden voor activerenIn online onderwijs heb je mogelijkheden om activerende online werkvormen in te zetten die in face-to-face onderwijs niet mogelijk zijn. Tekst met wat plaatjes en een ‘pageturner’ is niet genoeg. Dat is niet motiverend en ook niet leerzaam, want de stof wordt zo niet verwerkt. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van werkvormen

  1. Videofragmenten afgewisseld met vragen om actief met de inhoud aan de slag te gaan. Vragen kunnen voor of na het fragment gesteld worden en zelfs ingebouwd worden tijdens het fragment.
  2. Opdrachten met automatische feedback. Daarbij levert een student een opdracht in en ontvangt direct de uitwerking van de docent, of een expert, die hij/zij kan vergelijken met de eigen uitwerking.
  3. Peerfeedback: een ingestuurde opdracht wordt van opmerkingen voorzien door een andere deelnemer.
  4. Zelftoets. Hierbij kunnen zowel gesloten als open vragen gebruikt worden. Bij gesloten vragen is het mogelijk om direct het antwoord te scoren, bij open vragen krijgt een student de juiste antwoorden en moet die vergelijken met de eigen antwoorden. Zo’n zelftoets helpt bij het verwerken van de stof en leidt tot betere leerresultaten. Het is daarbij wel nodig dat je aan studenten duidelijk maakt waarom je deze leeractiviteit inzet en dat het niet een controle-instrument of een test is.
  5. Reflectie-opdracht via blog of vlog. Studenten kijken terug op wat ze gedaan hebben, formuleren sterke en zwakke punten en maken een verbinding met de theorie. Door het opschrijven of vertellen worden gedachten geherstructureerd en kan de stof actief verwerkt worden. Studenten kunnen ook reageren op elkaars vlogs of blogs.
  6. Voorkennisactivatie. Activeer de voorkennis door een test of een opdracht. Laat bijvoorbeeld een mindmap maken voordat een nieuw onderwerp aan de orde wordt gesteld en laat studenten zelf relaties met (sub)onderwerpen aangeven.
Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.