Digitale didactiek

Formatief toetsen


Er zijn enorm veel tools beschikbaar om online oefentoetsen af te nemen. In dit stuk vind je een overzicht van tools die gebruikt kunnen worden. Maar wanneer gebruik je een formatieve toets? En welk soort vragen stel je?

In het NRO rapport 1+1=3 geven wij een antwoord op deze vragen. Daarbij gaan we uit van de literatuur waarin oefentoetsen gebruikt worden om de lerende te helpen de stof beter te onthouden.

Hier de samenvatting:

  1. Gebruik een combinatie van open en gesloten vragen in zowel de tussentijdse als de eindtoets. Zo combineer je de voordelen van beide vraagvormen.
  2. Neem de (eerste) oefentoets ongeveer een dag na het leermoment af. Zo is het direct een herhaling voor de student en kan hij/zij nog voldoende kennis ophalen om ervan te leren.
  3. Idealiter herhaal je de oefentoets enkele keren. Je kunt de vragen dan combineren met vragen over nieuwe leerstof. Twee tot drie keer herhalen is voldoende.

Verder, ben je bewust van de verschillende doelen en functies die een tussentijdse toets kan hebben. Een tussentijdse toets kun je inzetten om voorkennis te activeren, als leerstrategie of als monitoringsinstrument. Afhankelijk van het doel kunnen andere ontwerpkeuzes gemaakt worden. 

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.