vraag 4


________________________________________

Leg uit waarom de vergelijking die Blom maakt met het heden, kan helpen om een niet-teleologisch begrip van de jaren 1900-1914 te bevorderen.

Noteer uw antwoord

  • terugkoppeling op vraag 4
    Door de vergelijking met het heden te trekken, probeert Blom het perspectief van de tijdgenoot voorstelbaar te maken. Wij weten immers ook niet of de huidige globale politieke en religieuze spanningen tot een wereldoorlog zullen leiden (al zijn wij ons meer bewust van dat gevaar dan mogelijk was vóór 1914).
Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.