Meer of minder verbonden?

Meer of minder verbonden?

Wij vragen u om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek ‘Meer of minder verbonden: Socialemediagebruik en tevredenheid met sociale contacten’ bij jongvolwassenen. Voordat u beslist om mee te willen werken aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft.

Doel van het onderzoek
In dit onderzoek wordt de relatie tussen socialemediagebruik en gevoelens van tevredenheid met sociale contacten onderzocht onder jongvolwassenen met als doel een aandeel te kunnen leveren in het vergroten van bewustwording over, het inzicht in en de effecten van socialemediagebruik bij jongvolwassenen.

Wat meedoen inhoudt en wat wordt er van u verwacht
Als u akkoord gaat om mee te werken aan dit onderzoek, wordt u gevraagd een toestemmingsformulier voor deelname (digitaal) te ondertekenen en een vragenlijsten in te vullen. Het invullen van de vragenlijst zal tussen de 10 minuten en 15 minuten totale tijdsinvestering kosten. De vragenlijst voor dit onderzoek is goedgekeurd door de commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO) van de Open Universiteit op 20 juli 2023. Na het invullen van de vragenlijsten is uw deelname afgerond.

Mogelijke voor- en nadelen
Door deelname aan het onderzoek draagt u bij aan de wetenschappelijke kennis. Tijdens het onderzoek kunnen soms gevoelige vragen worden gesteld over uw sociale activiteiten. Deze vragen kunnen mogelijk negatieve emoties naar boven halen. Als dat het geval is dan raad ik u aan om contact op te nemen met een gezondheidsprofessional, bijvoorbeeld de huisarts of u kunt anoniem en gratis contact opnemen met Mind Korrelatie, tel.nr. 0900-1450. Wanneer u vervelende gevoelens ervaart tijdens of na deelname aan dit onderzoek, kunt u ook altijd contact opnemen met de onderzoeker via socialmedia23@ou.nl.

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen heeft dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U kunt stoppen met deelname aan het onderzoek door het beantwoorden van de vragenlijst af te breken. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek.

Gebruik en bewaren van de gegevens
Voor dit onderzoek worden gegevens over genderidentiteit en leeftijd verzameld, gebruikt en bewaard op een beveiligde locatie. Om uw anonimiteit te garanderen wordt deze data opgeslagen onder een willekeurig participantennummer. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gedeeld met de deelnemende hogeschool (Hanzehogeschool Groningen) en de Open Universiteit te Heerlen. De gegevens die worden gedeeld bevatten geen informatie die te herleiden zijn naar u als jongvolwassene. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet naar u te herleiden. Personen die toegang hebben tot de informatie zijn de onderzoeker, de hoofdonderzoeker en de tweede scriptiebegeleider.

Toegang tot de gegevens voor controle
Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare wijze is uitgevoerd, kunnen leden van een visitatiecommissie inzage krijgen in de gegevens.

Bewaartermijn gegevens
De onderzoeksgegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit Nederland op een veilige locatie. Als deze tijd vestreken is, zullen de gegevens vernietigd worden. 

Meer informatie over de rechten bij verwerking van gegevens
Voor algemene informatie over de rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open Universiteit vindt u via www.ou.nl/privacy.

Heeft u vragen?
Het onderzoek staat onder begeleiding van hoofdonderzoeker dr. Milou Fredrix (vakgroep Gezondheidspsychologie, Open Universiteit Heerlen, milou.fredrix@ou.nl). Bij vragen kunt u voor, tijdens en na het onderzoek contact opnemen met Bianca de Vries (socialmedia23@ou.nl), of met de hoofdonderzoeker Milou Fredrix (milou.fredrix@ou.nl).

 

Klik hier om de vragenlijst te starten:

https://ls3.ou.nl/index.php/368693?lang=en

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.