Lichamelijke activiteit, eenzaamheid en veerkracht bij jongvolwassenen

Beste lezer,

 

In dit onderzoek wordt de relatie tussen lichamelijke activiteit en eenzaamheid en daarbij de rol van veerkracht bij jongvolwassenen in kaart gebracht. Voor dit onderzoek zijn 395 jongvolwassenen nodig tussen de 18 en 25 jaar uit Nederland. Dit onderzoek is in het kader van de masterscriptie van de onderzoeker voor de faculteit Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit.

Doel van het onderzoek

De impact van eenzaamheid op gezondheid en sterfte is groot en de gevolgen van eenzaamheid tijdens de adolescentie worden tot in de volwassenheid gevoeld. Dit is alarmerend. Het is dan ook van groot belang eenzaamheid te verminderen. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of er een samenhang gevonden wordt bij jongvolwassenen tussen lichamelijke activiteit en eenzaamheid en of de mate van veerkracht hierbij een rol speelt.

Wat meedoen inhoudt en wat er van jou wordt verwacht

Om het onderzoek te kunnen uitvoeren wordt er een digitale vragenlijst afgenomen. Deze vragenlijst bestaat uit een aantal stellingen, waarbij de vraag is in hoeverre jij het daarmee eens bent, en een aantal open vragen. Het afnemen van de vragenlijst zal maximaal 10 minuten in beslag nemen. Voorafgaand aan de vragen of stellingen wordt er uitleg gegeven over de vragen/stellingen en welke antwoordmogelijkheden er zijn.

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Jouw deelname aan het onderzoek wordt enorm gewaardeerd. Met de resultaten van het onderzoek kunnen er wellicht interventie- of preventiemaatregelen ontwikkeld worden om eenzaamheid te verminderen. Het kan zijn dat sommige vragen vervelende gevoelens kunnen oproepen. Als dit het geval is, kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon, je huisarts, een psycholoog, de onderzoeker of met Mind Korrelatie (https://mindkorrelatie.nl/).

Als je niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Er staat geen vergoeding tegenover. Om mee te doen is het noodzakelijk dat je aan het eind van deze informatie het vakje aanvinkt waarin je toestemming geeft voor het verwerken en analyseren van jouw gegevens. Als je besluit niet mee te doen, kan dit zonder verdere uitleg en zijn er geen nadelige gevolgen voor jou. Als je op een later moment tijdens het invullen je bedenkt en toch wilt stoppen, kan dit. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek. 

Einde van het onderzoek

Jouw deelname aan het onderzoek stopt nadat alle items uit de vragenlijst zijn beantwoord. Na het verwerken van de antwoorden informeert de onderzoeker jou, indien gewenst, over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Het omgaan met de gegevens

Voor dit onderzoek worden enkele demografische gegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Deze gegevens zijn jouw leeftijd, geslacht en woonsituatie. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van jouw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden. De resultaten zullen gedeeld worden met de scriptiebegeleider. De gegevens die worden gebruikt en gedeeld, worden geanonimiseerd en bevatten dus geen informatie die tot jou te herleiden zijn. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot jou te herleiden.

Bewaartermijn gegevens

De onderzoeksgegevens worden minimaal 10 jaar bewaard door de Open Universiteit.

Welke commissie heeft dit onderzoek goedgekeurd?

Omdat dit onderzoek een wetenschappelijk onderzoek is waarbij van mensen gevraagd wordt om vragenlijsten in te vullen, is het onderzoek voorgelegd aan de commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO) van de Open Universiteit. Deze commissie heeft het onderzoek goedgekeurd onder nummer 230607124511.

Hoe kan ik deelnemen?

Ben je enthousiast geworden over het onderzoek en heb je de informatie goed gelezen en begrepen, dan kun je op onderstaande link klikken. Voor het onderzoek van start gaat, word je eerst gevraagd te beslissen over je deelname aan het onderzoek. Je kunt digitaal toestemming geven dat je de informatie hebt begrepen en instemt met deelname. Daarna kun je beginnen met het invullen van de vragenlijst.

Je opent de vragenlijst met deze link:
https://ls3.ou.nl/index.php/796233?lang=nl

Heb je vragen?

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kun je terecht bij de onderzoekers via het mailadres a.groeneveld@student.ou.nl. Ook kun je algemene informatie over het meedoen aan een onderzoek vinden op de website van de Open Universiteit: https://www.ou.nl/onderzoeksbeleid.

Voor algemene informatie over jouw rechten bij verwerking van jouw persoonsgegevens kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open Universiteit vind je via  www.ou.nl/privacy

Contact gegevens

Onderzoeker: Ariëtta Groeneveld, BSc; a.groeneveld@student.ou.nl

Verantwoordelijk eindonderzoeker: Dr. Janet Boekhout; janet.boekhout@ou.nl

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.