Vaccinatiebereidheid ouders en informatie op internet

Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u jonge kinderen of wilt u in de toekomst kinderen? Bent u op zoek (of geweest) naar informatie op internet over vaccineren tegen kinderziekten zoals bijvoorbeeld de bof, mazelen en rode hond?

 

Deelname

Wanneer u zich hierin herkent nodig ik u uit om deel te nemen aan een onderzoek over vaccinatiebereidheid bij ouders of toekomstige ouders. Het onderzoek is onderdeel van mijn Master Gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit. Uw deelname zal bestaan uit het invullen van een vragenlijst.

 

Doel en achtergrond van het onderzoek

Voor veel ouders is het niet vanzelfsprekend om hun kinderen te laten vaccineren. Men wil zich hierover graag een oordeel vormen en gaat op zoek naar informatie. Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan de kennis over de rol van internet bij de afname van de vaccinatiebereidheid onder ouders. We willen kennis opdoen over de relatie tussen websites die men bezoekt en de bereidheid tot vaccineren. Uiteindelijk kunnen deze inzichten er toe leiden dat we ouders kunnen ondersteunen in het maken van hun keus om al dan niet hun kinderen te vaccineren.

 

Werkwijze

Bij aanvang van de vragenlijst wordt uw toestemming gevraagd voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Indien u aangeeft hiermee akkoord te zijn, de informatie te hebben begrepen en in te stemmen met deelname aan het onderzoek, kunt u starten met de vragenlijst.

 

Informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens

Deelname is volstrekt vrijwillig en anoniem. U kunt zonder opgaaf van reden ieder moment stoppen met het invullen van de vragenlijst. Uitsluitend uw antwoorden in de vragenlijst worden bewaard. Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open Universiteit vindt u via www.ou.nl/privacy. De vragenlijst is gemaakt met Limesurvey, een online enquêtetool die goedgekeurd is door de Open Universiteit.

 

Vragenlijst openen

U opent de vragenlijst met onderstaande link:

https://ls3.ou.nl/index.php/514694?lang=nl

 

Vragen en opmerkingen

Wanneer u vragen heeft stuur mij dan een e-mail (y.vermeulen@studie.ou.nl) of aan mijn studiebegeleider vanuit de Open Universiteit (peter.verboon@ou.nl).

 

Helpt u mee? Eenmalig een vragenlijst invullen, kost maar 10 minuten. Bedankt alvast!

 

 Alvast zeer veel dank voor uw tijd en interesse!

 

Met vriendelijke groet,

 

Yolanda Vermeulen

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.