Mentaal welbevinden en ultra-processed foods

Beste deelnemer,

Welkom bij het onderzoek naar de relatie tussen ultra-processed food consumptie en mentaal welbevinden. Voordat je deelneemt aan het onderzoek willen wij je erop wijzen dat deelname vrijwillig is en je op elk moment kan stoppen met het onderzoek. Voordat je beslist of je mee wilt doen aan dit onderzoek volgt er hieronder informatie over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoekers om uitleg als je vragen hebt.

Doel en achtergrond van het onderzoek
Ultra-processed foods zijn voedingsmiddelen die in een hoge mate bewerkt zijn zoals chips, koek en kant en klaar producten. Deze producten zijn we de afgelopen jaren steeds meer gaan eten en uit onderzoek blijkt dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor zowel de mentale als fysieke gezondheid. Echter is er nog weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen ultra-processed foods en mentaal welbevinden onder jongvolwassenen in Nederland. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de samenhang tussen ultra-processed food consumptie en mentaal welbevinden onder jongvolwassenen. We hopen hiermee een theoretische bijdrage te leveren aan de kennis over invloed van ultra-processed food op mentale gezondheid.

Wie kan deelnemen met het onderzoek?
Omdat we onderzoek doen naar jongvolwassenen is er gekozen dat iedereen van met een leeftijd van 18 tot en met 29 jaar kan deelnemen aan het onderzoek.

Wat wordt er van je verwacht?     
We vragen je om in totaal vier vragenlijsten in te vullen, één vragenlijst over het mentaal welbevinden en drie vragenlijsten in de vorm van een voedingsdagboek. Je mag zelf kiezen welke dagen je de voedingsdagboeken invult, mits er één weekenddag bij zit. De vragenlijst van het mentaal welbevinden zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen.

Voor- en nadelen van meedoen aan het onderzoek     
Met dit onderzoek draag je bij aan wetenschappelijk onderzoek waarbij meer kennis wordt vergaard over de relatie tussen ultra processed food en mentaal welbevinden. Meedoen aan het onderzoek zal geen nadelige gevolgen hebben. Echter, het invullen van de vragenlijst over mentaal welbevinden en het voedingsdagboek kan je bewust maken van je voedingspatroon en mogelijk confronterend zijn. Mocht je dit zo ervaren dan mag je altijd contact opnemen met de onderzoekers.

Niet mee willen doen of stoppen met het onderzoek    
Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Je mag te allen tijde stoppen met het onderzoek zonder hiervoor een reden te hoeven opgeven. Indien er al gegevens zijn verzameld worden deze niet gebruikt voor het onderzoek.

Welke gegeven worden verzameld?     
Om de relatie tussen ultra-processed foods en het mentaal welbevinden te onderzoeken worden de volgende gegevens verzameld:
•    Persoonsgegevens: leeftijd, geslacht, gewicht en lengte, werkstatus, studiestatus, opleidingsniveau;
•    Contactgegevens: e-mailadres;
•    Informatie over het mentaal welbevinden via een vragenlijst en de voedingsinname gedurende drie dagen via een voedingsdagboek;

Het emailadres wordt gebruikt om de links naar de vragenlijst en de voedingsdagboeken op te sturen. Indien je geïnteresseerd bent in de uitkomsten van het onderzoek kun je dit aangeven aan het einde van de laatste vragenlijst. De resultaten van het onderzoek worden dan via een eenmalige mail met je gedeeld. De overige gegevens worden verzameld om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

Vertrouwelijkheid van je gegevens    
Het verzamelen, gebruiken en bewaren van je gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gedeeld met docenten aan de Open Universiteit. De gegevens die worden gedeeld bevatten geen informatie die tot jou te herleiden is. Je krijgt een unieke deelnemerscode toegestuurd via de email, hier wordt voorafgaand aan de vragenlijst naar gevraagd. Mocht je besluiten dat je niet wilt meedoen aan het onderzoek dan kun je ook te allen tijde verzoeken dat de gegevens worden verwijderd. Personen die toegang hebben tot de informatie zijn: Dr. Inge Wurff (Open Universiteit), Esmee van Hout en Amarantha Schotanus.

Toegang tot je gegevens voor controle    
Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare wijze is uitgevoerd, kunnen leden van een visitatiecommissie inzage krijgen in de niet-versleutelde informatie.

Nazorg
Als je na het invullen van de mentaal welbevinden vragenlijst opmerkt dat je mentaal welbevinden niet optimaal is dan kun je dit altijd bespreken met jouw eigen huisarts. Wanneer dat nodig is kan jouw huisarts je doorverwijzen naar een professional die kan helpen om het mentaal welbevinden te verbeteren.

Einde onderzoek     
Als je alle vragen van de vragenlijsten hebt ingevuld is het onderzoek afgelopen, tenzij je eerder besluit te stoppen met het onderzoek.
 
Bewaartermijn gegevens    
De gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je meer informatie vinden omtrent de rechten bij de verwerking van persoonsgegevens. De privacy disclaimer van de Open Universiteit vind je via www.ou.nl/privacy.

Deelnemen aan het onderzoek?    
Als je alle informatie hebt doorgelezen en je wilt graag meedoen met het onderzoek dan kun je op onderstaande link klikken. Je krijgt eerst de toestemmingsverklaring te lezen en wanneer je toestemming geeft om deel te nemen aan het onderzoek wordt er gevraagd om je emailadres. Vervolgens ontvang je een email met daarin de links naar de vragenlijsten van dit onderzoek.

Klik hier om de vragenlijst te starten

Mocht de bovenstaande link onverhoopt niet werken, dan kun je de volgende link kopiëren en plakken in de browser: https://ls3.ou.nl/index.php/95268?lang=nl

Heb je nog vragen?    
Indien je nog vragen hebt over het onderzoek dan kun je deze voor, tijdens en na het onderzoek stellen aan het onderzoeksteam. De onderzoekers zijn per mail te bereiken op onderstaande mailadressen:
•    Amarantha Schotanus (student) upf.onderzoek@ou.nl
•    Esmee van Hout (student) upf.onderzoek@ou.nl
•    Inge van der Wurff (hoofdonderzoeker) inge.vanderwurff@ou.nl

 

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.