Chronische pijn, eenzaamheid en zingeving

Fijn dat u overweegt om mee te doen aan ons onderzoek! Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar deelnemers met chronische pijn (minimaal 3 maanden) in de leeftijd vanaf 18 tot en met 70 jaar. Deelname aan het onderzoek is helemaal vrijwillig. Als u mee wilt doen dan hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt.

Lees deze informatie rustig door en als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met onderzoeker via  zingeving.pijnonderzoek@ou.nl .

 

Doel en achtergrond van het onderzoek

In het kader van mijn masteropleiding Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit ga ik onderzoek doen naar het thema Chronische pijn in relatie tot Eenzaamheid en Zingeving. Er blijkt een verband te bestaan tussen chronische pijn en eenzaamheid. Daarnaast is gebleken dat emotionele eenzaamheid en zingeving met elkaar samenhangen.

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de onderlinge verbanden tussen chronische pijn, eenzaamheid en zingeving. Hiermee hopen wij een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van interventies die de kwaliteit van leven van mensen met chronische pijn kunnen verbeteren.

Wie kan meedoen

Aan dit onderzoek kunnen mensen in de leeftijd van 18 tot en met 70 jaar meedoen die chronische pijn (met een duur van minimaal 3 maanden) hebben.

Wat houdt meedoen in en wat wordt er van u verwacht

Het betreft het eenmalig invullen van een digitale vragenlijst. De vragenlijst is opgedeeld in drie onderdelen. Totaal gaat het om 28 vragen, waarbij u gevraagd wordt uw mening op een schaal (bijvoorbeeld van 1 tot 6) te geven. Het gaat steeds om uw eigen mening: er zijn geen goede of foute antwoorden! Het invullen van de vragenlijst zal maximaal ongeveer 15 minuten in beslag nemen.

Mogelijke voor- en nadelen

Met uw deelname draagt u bij aan het vergroten van wetenschappelijke kennis over de samenhang tussen chronische pijn, eenzaamheid en zingeving. Dit onderzoek heeft geen nadelige gevolgen voor u. Mochten de vragen u confronteren met inzichten die u hiervoor niet had en negatieve gevoelens bij u oproepen, schroomt u dan niet om contact op te nemen met uw huisarts of de onderzoeker via zingeving.pijnonderzoek@ou.nl.

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen heeft dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en tussentijds stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.

Einde van het onderzoek

Uw deelname aan het onderzoek stopt op het moment dat u de vragenlijst volledig heeft ingevuld. U kunt, indien u dit wenst, de resultaten van het onderzoek opvragen door een e-mail te sturen naar de onderzoekers (zie gegevens hieronder).

Gebruik en bewaren van uw gegevens

Voor dit onderzoek worden persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Wij vragen uitsluitend om uw leeftijd (in jaren), geslacht en uw pijnduur in te vullen. Uw geslacht, leeftijd en pijnduur zullen wel zichtbaar blijven, maar zijn niet te herleiden tot u als persoon. Ook in rapporten en publicaties over dit onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. De gegevens moeten minimaal 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit. Dit onderzoek is goedgekeurd door de Commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO).

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens
Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open Universiteit vindt u via www.ou.nl/privacy.

Heeft u vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met Karin Stemerdink (masterstudent) of Jantine Boselie (universitair docent) aan de faculteit Psychologie van de Open Universiteit op het e-mail adres zingeving.pijnonderzoek@ou.nl

 

Deelnemen?

Als u enthousiast bent geworden over het onderzoek en als u de informatie goed heeft gelezen en begrepen, dan kunt u op onderstaande link klikken. Voor het onderzoek van start gaat, wordt u eerst gevraagd te beslissen over uw deelname aan het onderzoek. U kunt digitaal toestemming geven dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname. Daarna kunt u beginnen met het invullen van de vragenlijst.

 

Klik hier om de vragenlijst te starten

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Vriendelijke groeten,

Jantine Boselie en Karin Stemerdink

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.