Relatie leefstijlfactoren met mentaal welbevinden en cognitie, lang

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Middels deze brief willen wij u informeren over het wetenschappelijk onderzoek LIFE-COMES, waarvoor uw deelname gevraagd wordt. Voor uw deelname en de deelname van uw zoon/dochter aan dit wetenschappelijk onderzoek is uw schriftelijke toestemming vereist. In deze brief staat uitvoerig beschreven wat dit onderzoek inhoudt en wat er van u en uw kind wordt verwacht. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de onderzoekers (zie gegevens onderaan deze brief).

Inleiding
Veel mensen hebben een leefstijl die niet optimaal is: ze bewegen te weinig, zitten te veel, eten niet gezond en slapen niet voldoende. Uit onderzoek bij adolescenten blijkt dat er aanwijzingen zijn dat een optimale leefstijl relatie heeft met hoger mentaal welbevinden en cognities. Er is echter onvoldoende onderzoek gedaan naar een mogelijk synergetisch effect van de leefstijlfactoren op het mentaal welbevinden en cognitie van kinderen. Een synergetisch effect wil zeggen dat de leefstijl factoren gezamenlijk een groter effect hebben dan los van elkaar.

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om op wetenschappelijke wijze na te gaan in hoeverre er een relatie is tussen de leefstijlfactoren beweging, voeding en slaap en het mentaal welbevinden en de cognitie van kinderen uit groep 7 en 8 in Nederland.

Wat wordt er van de ouders en kinderen verwacht?
De informatie over uw kind wordt verzameld via vragenlijsten die deels door u en deels door uw kind worden ingevuld. Ouders vullen de vragenlijst in over de leefstijlfactoren, de executieve functies (een vorm van cognitie) en kwaliteit van leven/mentaal welbevinden van hun kind. De kinderen vullen de vragenlijst in over hun mentaal welbevinden. De vragenlijsten voor de ouders kunnen tijdens de afnameperiode op elk gewenst tijdstip online door u ingevuld worden. Het invullen van de vragenlijsten zal ongeveer 30 minuten van uw tijd in beslag nemen. Na het invullen van de vragenlijst door de ouders, zal u gevraagd worden een vragenlijst door uw kind in te laten vullen. U kunt uw kind assisteren bij het openen van de vragenlijst, maar u wordt gevraagd uw kind de vragenlijst zoveel mogelijk zelf te laten invullen. Het invullen van de vragenlijst door uw kind zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. Uw kind vult een vragenlijst in over mentaal welbevinden, als u of uw kind tijdens of na het invullen van de mentaal welbevinden vragenlijst opmerken dat zijn of haar mentaal welbevinden niet optimaal is dan kunt u dit altijd bespreken met uw huisarts. Wanneer dat nodig is kan de huisarts uw kind doorverwijzen naar een professional die kan helpen om het mentaal welbevinden van uw kind te verbeteren.

Welke gegevens worden verzameld en waar worden deze voor gebruikt?
Om de relatie tussen de leefstijlfactoren beweging, voeding, slaap en schermtijd en het mentaal welbevinden en de cognitie te onderzoeken, worden de volgende gegevens verzameld:

  • Persoonsgegevens kind: geslacht, geboortedatum, gewicht en lengte;
  • Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s): e-mailadres (optioneel)
  • Gegevens over de leefstijlfactoren beweging, voeding, slaap en schermtijd en mentaal welbevinden en executieve functies via een vragenlijst;

Na het voltooien van de vragenlijst heeft u de mogelijkheid om per e-mail een algemene samenvatting van de resultaten van het onderzoek te ontvangen. Wanneer u deze wenst te ontvangen vult u aan het einde van de vragenlijst uw e-mailadres in. De persoonsgegevens worden apart van de onderzoeksgegevens bewaard. De andere gegevens worden gebruikt voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

Deelname aan het onderzoek
Alleen kinderen in groep 7 en 8 en hun ouders kunnen deelnemen aan het onderzoek. U beslist zelf of u en uw  kind meedoen met het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u en uw kind mee doen aan het onderzoek, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft daarvoor geen reden te geven.

U dient toestemming te geven voor de deelname van uw kind aan dit wetenschappelijk onderzoek, hiervoor dient u binnen de online vragenlijst uw toestemming te geven. Als uw kind 12 jaar of ouder is, dan moet uw kind ook zelf toestemming geven, dit gebeurt ook binnen de online vragenlijst. Als u wilt deelnemen aan het onderzoek dan klikt u op de volgende link (linkt naar online vragenlijst):
https://ls3.ou.nl/index.php/72735?lang=nl.

Ethische toetsing en privacy
Dit onderzoek is goedgekeurd door de cETO, de ethische commissie van de Open Universiteit, en voldoet aan alle ethische standaarden die gelden voor mensgebonden onderzoek. Alle gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en data zal gecodeerd (niet tot de persoon herleidbaar) worden opgeslagen. Om uw kinds privacy te waarborgen, wordt u bij het invullen van de vragenlijst gevraagd een persoonlijke code te generen (combinatie van letters van uw naam en cijfers van uw postcode), dit maakt dat de gegevens niet tot de persoon te herleiden zijn. U kunt de toestemming voor verwerking van uw gegevens voor dit onderzoek altijd weer intrekken. De reeds over u verzamelde gegevens zullen dan nog wel worden gebruikt in het onderzoek. Indien u wilt dat al uw gegevens worden verwijderd, dan kunt u daarom verzoeken. U kunt te allen tijde de gegevens van uw eigen kind opvragen middels de door u gegenereerde code. Voor meer informatie over de persoonsgegevensdisclaimer van de OU kunt u terecht op: www.ou.nl/privacy.

Het einde van het onderzoek
Het hele onderzoek is afgelopen als de afnameperiode van de vragenlijsten verstreken is en de onderzoekers de gegevens verwerkt hebben. Indien gewenst informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Bewaren van de data
De data zal gedurende de looptijd van het onderzoek bewaard worden op een beschermde server van de Open Universiteit en daarna zal de gecodeerde dataset (dus niet tot de persoon te herleiden), voor de wettelijke termijn van 10 jaar, bewaard worden in een online afgeschermde opslagplaats (de repository Dans-easy).

Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben of wil u extra informatie, dan kunt u altijd (voor, tijdens en na het onderzoek) contact opnemen met het onderzoeksteam via livecomesstudie@ou.nl


Met vriendelijke groet,
Dr. Inge van der Wurff (hoofdonderzoeker)
Inge.vanderwurff@ou.nl
Joyce Pijpers (student Klinische Psychologie)
lifecomesstudie2023@ou.nl

 

 

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.