Ontspanning voor jou en je onrustige baby

Onderzoek naar het programma ‘ontspanning voor jou en je onrustige baby’

Voor ouders die steunend willen zijn voor hun baby, zonder aan zichzelf voorbij te lopen.

 

 

Beste ouder,

Graag informeren we je over ons onderzoek naar het online programma ‘ontspanning voor jou en je onrustige baby’. Masterstudenten van de Open Universiteit gaan onderzoek doen naar de effectiviteit van het programma dat ontwikkeld is door Babykennis Academie.

Het online programma is bedoeld voor jou, als je zorgt voor een onrustige baby. Het programma heeft als doel ouders te helpen meer ontspanning, rust en verbinding met hun baby te vinden. Via filmpjes en oefeningen leer je meer over babygedrag, hoe je dieper kunt ontspannen in deze uitdagende tijd en hoe je werkt aan de band met je baby. Daarnaast word je lid van een besloten online groep met andere ouders en de trainers van Babykennis Academie. Deze groep kun je gebruiken voor het stellen van vragen, het delen van gevoelens en het ontvangen van steun en begrip. Je kan het programma op eigen tempo doorlopen.

Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt door masterstudenten van de Open Universiteit, houdt in dat je twee keer een vragenlijst invult; de eerste vragenlijst voordat je start met het programma en de tweede na afronding van het programma.

Meer informatie over het onderzoek en deelname, is hieronder te lezen.

Klik hier om de eerste vragenlijst te starten.

 

Achtergrond en doel van het onderzoek

Het online programma ‘ontspanning voor jou en je onrustige baby’ is ontwikkeld door Babykennis Academie B.V. Zij willen graag weten of het programma effectief is voor ouders van onrustige baby’s. Om daar meer over te weten te komen, hebben zij onderzoekers van de Open Universiteit gevraagd om onderzoek te doen. We bestuderen de effectiviteit van het programma, zodat er een zo goed mogelijk aanbod ontwikkeld kan worden voor ouders van onrustige baby’s.

Voor wie?

Je hebt een baby gekregen en bent bezorgd om het huilen van je baby. De hoeveelheid die je baby huilt maakt niet uit.

Is jouw baby is jonger dan 6 maanden en ben jij zelf ouder dan 18 jaar en beheers je de Nederlandse taal goed? Dan is deelname aan het onderzoek geschikt voor jou!

Wanneer je baby veel huilt, is het verstandig om dit met je huisarts of op het consultatiebureau te bespreken, voordat je start met deelname aan het programma. Het programma is een aanvulling op medische zorg, geen vervanging voor medische zorg.

 

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Het onderzoek bestaat uit het invullen van twee online vragenlijsten. De eerste vragenlijst vul je in voordat je aan het online programma ‘ontspanning voor jou en je onrustige baby’ begint. De tweede vragenlijst vul je in als je het programma afgerond hebt.  

De vragenlijst mag ingevuld worden door één van beide ouders. We vragen wel om beide vragenlijsten door dezelfde ouder in te vullen. De vragenlijst bestaat uit vragen over hoe het met jou zelf gaat in deze tijd, hoe je de opvoeding ervaart en hoe het met je kindje gaat. Ook vragen we enkele persoonlijke gegevens, zoals je leeftijd, geslacht en opleidingsniveau en de leeftijd en geslacht van je kind.

Na het invullen van de vragenlijst doorloop je het online programma ‘ontspanning voor jou en je onrustige baby’ zoals je normaal ook zou doen.

Bij het afronden van het programma krijg je weer een vragenlijst, hierin worden dezelfde vragen gesteld als voor de start van het programma. Daarnaast vragen we je ook om je mening te geven over het programma dat je gevolgd hebt.

 

Vergoeding voor deelname

Wanneer je meedoet aan het onderzoek door het invullen van de vragenlijsten, kun je het programma ‘ontspanning voor jou en je onrustige baby’ kosteloos volgen.

Bekijk hier meer informatie over het programma

 

Mogelijke voor- en nadelen

Door deelname aan het onderzoek draag je bij aan de wetenschappelijke kennis rond interventies voor onrustige babys. Er worden geen nadelen voorzien ten gevolge van jouw deelname aan dit onderzoek. Als je vragen hebt na het invullen van deze vragenlijst, kan je terecht bij het onderzoeksteam (onrustigebabys@ou.nl). Als je tijdens het volgen van het programma zorgen hebt over je (mentale) gezondheid, kunt je deze delen met de trainers van Babykennis Academie.

 

Gebruik en bewaren van jouw gegevens

Voor dit onderzoek worden er persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Alle antwoorden die je geeft in de vragenlijsten zijn enkel toegankelijk voor het onderzoeksteam. Verder nodigen we je ook uit om jouw e-mailadres met ons te delen. Dit is nodig om vragenlijsten te koppelen en om je uit te nodigen voor het online programma. Jouw gegevens worden echter anoniem bewaard, verwerkt en gerapporteerd. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gedeeld met collega’s. De gegevens die worden gedeeld bevatten geen informatie die tot jou te herleiden is. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot jou te herleiden.

Vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Om jouw privacy te beschermen krijgen jouw gegevens een code. De gegevens die jou direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Jouw gegevens worden op deze wijze versleuteld. De sleutel van de code blijft opgeborgen binnen de Open Universiteit. Alleen degenen met de sleutel van de code (de supervisoren) weten wie de persoon achter het codenummer is.

Toegang tot jouw gegevens voor controleOm te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare wijze is uitgevoerd, kunnen leden van een visitatiecommissie inzage krijgen in de niet-versleutelde informatie.

Bewaartermijn gegevens. Jouw gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit.

Meer informatie over jouw rechten bij verwerking van gegevens. Voor algemene informatie over jouw rechten bij verwerking van jouw persoonsgegevens kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open Universiteit vind je via www.ou.nl/privacy.

Om een onderzoek uit te mogen voeren dient het onderzoek vooraf door een onafhankelijke commissie te worden beoordeeld. De commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO) van de Open Universiteit Nederland heeft dit onderzoek getoetst en hiervoor hun goedkeuring gegeven.

 

Vrijwilligheid van deelname

Je medewerking aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Je hebt te allen tijde de vrijheid om terug te komen op je beslissing om mee te doen. Je hoeft hiervoor geen reden op geven. Als je besluit niet meer mee te doen, heeft dit geen consequenties voor de inhoud van het programma dat je volgt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek.

 

Meedoen?

We hopen van harte dat je aan het onderzoek mee wilt doen!

Wanneer je voldoende bedenktijd hebt gehad, wordt gevraagd te beslissen over deelname aan dit onderzoek. Indien je deel wenst te nemen, kun je de vragenlijst invullen via de link hieronder. Bij de start van de vragenlijst krijg je een toestemmingsverklaring voorgelegd. Hiermee moet je akkoord gaan om de vragenlijst te kunnen invullen. De verklaring wordt dus online getekend.

Klik hier om de vragenlijst te starten.

 

Vragen?

Als je eerst meer informatie over het onderzoek wilt ontvangen of vragen hebt, kunt je contact opnemen met het onderzoeksteam (masterstudenten onder supervisie van dr. Ellin Simon en dr. Ank Ringoot) via het e-mail adres: onrustigebabys@ou.nl

 

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.