Digitale didactiek

Plagiaat

Plagiaat oftewel letterdieverij is het overnemen van teksten van anderen zonder goed brongebruik. In het hoger onderwijs en in het bijzonder in de laatste studiejaren hiervan wordt dit als kwalijk beschouwd. We geven hieronder vijf tips tegen plagiaat: 

 1. spreek duidelijk af wat werkstukfraude is
 2. begeleid studenten bij hun schrijfvaardigheden
 3. ontwerp fraudepreventief onderwijs
 4. ga op zoek naar werkstukfraude
 5. ga op gepaste wijze om met fraude

Toelichting op bovenstaande vijf punten:

 1. Op de eerste plaats moet er binnen de opleiding en binnen het docentencorps overeenstemming zijn over wat er onder fraude wordt verstaan. Voorbeelden van te beantwoorden vragen: Is het overnemen van een zin al fraude of gaat het over minstens een alinea? Mag iemand een tekst inleveren die hij/zij voor een andere opdracht of vak geschreven heeft en waarvoor al studiepunten zijn gegeven? Mag een ouder meehelpen met schrijven?
 2. Dit is gekoppeld aan een van de belangrijkste regels van de didactiek: verwachtingen uitspreken. Vertel studenten daarom bij aanvang, halverwege en tegen het eind van de schrijfopdracht wat je van ze verwacht. Vervolgens is het goed om thema’s over het schrijven of conceptversies met studenten te bespreken.
 3. Geef steeds een andere of nieuwe opdracht. Laat studenten een onderwerp zoeken in hun eigen omgeving. Vraag de studenten wat ze zo interessant vinden aan hun onderwerp.
 4. Met Google kunnen verdachte zinnen gezocht worden op internet. Zet ze dan wel tussen “dubbele haakjes”. Urkund en Turnitin zijn veelgebruikte programma’s die naast internet ook hun eigen archief doorzoeken. Deze zijn echter alleen tegen betaling te gebruiken. Zij geven een procentuele overeenkomst met ander werk, waarna de examinator zelf moet oordelen of het fraude is en wat de ernst hiervan is.
 5. Een examinator stelt geen fraude vast. Hij of zij kan alleen een vermoeden tot fraude aandragen bij de examencommissie. De examencommissie doet vervolgens onderzoek en kan sancties opleggen. Indien punt 1 tot en met 3 goed zijn uitgevoerd leren studenten veel en kunnen straffen worden voorkomen.
   
Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.