Toon cursusnavigatie

Cursusstructuur

Maak PDF
De cursusstructuur zal worden geëxporteerd naar een PDF-bestand. Eventuele online cursus-bronnen moeten apart gedownload worden.Het maken van een PDF-bestand kan soms even duren. Zodra dit bestand gereed is, wordt op deze pagina de knop [Download PDF] getoond en ontvang je een email notificatie op default@liferay.com. Mogelijk sneller is om - na het klikken op de [Ja] knop hieronder - deze pagina (een aantal keren) te verversen om te controleren of de PDF al klaar is. Wil je doorgaan?
Standaard
45 min
De geschatte tijdsbesteding is 45 minuten

Innovatietheorieën. Een blik over de schutting

Hieronder vind je een aantal video's over verschillende benaderingen van en theorieën over innovatie. We willen je vragen minimaal drie video's over minimaal drie verschillende benaderingen te bekijken.

Opdracht

Maak een document of enkele dia's met daarop per theorie/benadering:

  • De essentie van de theorie/benadering in maximaal 240 tekens.
  • Wat maakt deze theorie/benadering wel/of niet relevant voor jouw school?
  • Beargumenteer waarom je denkt dat de coronacrisis een bepaalde theorie/benaderring ontkracht of juist bevestigd.

Je hoeft deze uitwerking niet in te sturen. Houd deze bij de hand tijdens de virtuele klas-sessie van 1 juli.

Video's

Ward Ooms legt begrippen met betrekking tot innovatie en vernieuwing uit:

Let vooral op het verschil tussen innovatie en vernieuwing dat hij maakt. Merk op dat zijn definitie van innovatie verschilt van de definitie die Wilfred Rubens in dit event gebruikt.

Thijs Homan's kritiek op dominante benaderingen van verandermanagement

Thijs Homan (emeritus-hoogleraar bij de OU) pleit ervoor dat we afstappen van het idee dat jij anderen in beweging moet krijgen. In relaties gebeurt het.

In onderstaande video -ter introductie op een programma over innovatie van de OU- bekritiseert Homan het denken vanuit managementmodellen en pleit hij voor het serieus nemen van complexiteit. Managementmodellen reduceren juist complexiteit.

Disruptieve innovatie

Clayton Christensen is de bedenker van de theorie van ‘disruptive innovation’. In onderstaande video licht hij deze theorie toe en gaat hij ook in op het dilemma van disruptive innovation.

​​​​​​​

Clayton Christensen en Henry Eyring gaan in op de relevantie van de theorie van disruptive innovation op het hoger onderwijs. Hoe kan disruptive innovation ertoe bijdragen dat mensen die nu nog geen gebruik maken van hoger onderwijs -’non-consumers’- dat wel gaan doen?

In onderstaande video illustreert Clayton Christensen het belang van het begrijpen van een ‘job’ om betekenisvolle verbeteringen te realiseren.

Open innovatie

Prof. Henry Chesbrough bespreekt in deze video de "exponentiële paradox": terwijl nieuwe technologieën zich steeds sneller ontwikkelen, vertraagt de wereldwijde economische productiviteit. Chesbrough bespreekt hoe we de innovatie-infrastructuur kunnen heropbouwen ten voordele van de maatschappij en de economische groei op lange termijn kunnen stimuleren.

Een meer uitgebreide versie van deze toelichting vind je hier:

Henry Chesbrough licht in dit vraaggesprek open innovation toe, inclusief de voordelen en uitdagingen.

 

Computernetwerken hebben een nieuw tijdperk van gezamenlijke innovatie ingeluid. Dankzij decentralisatie kunnen baanbrekende ideeën uit de hele wereld gegenereerd worden. Het open innovatiemodel kan helpen om die ideeën in je organisatie te integreren.

​​​​​​​  

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.