Toon cursusnavigatie

Cursusstructuur

Maak PDF
De cursusstructuur zal worden geëxporteerd naar een PDF-bestand. Eventuele online cursus-bronnen moeten apart gedownload worden.Het maken van een PDF-bestand kan soms even duren. Zodra dit bestand gereed is, wordt op deze pagina de knop [Download PDF] getoond en ontvang je een email notificatie op default@liferay.com. Mogelijk sneller is om - na het klikken op de [Ja] knop hieronder - deze pagina (een aantal keren) te verversen om te controleren of de PDF al klaar is. Wil je doorgaan?
Standaard

Vervolgmogelijkheden

Wil je je verder verdiepen in onderwijsinnovaties of in innovatie in het algemeen?

Certified Professional Program Onderwijsinnovatie.

Na deelname aan dit evenement ontvang je t/m 30 november 2021 € 150,- korting op het uitgebreide gecertificeerd programma Onderwijsinnovatie.

Dit programma bestaat uit de volgende vier cursussen die ook los te volgen zijn:

 • Innoveren binnen het onderwijs
  Wat is het belang van vernieuwing en wanneer is er sprake van een onderwijsinnovatie? Op welke niveaus ontstaat er innovatie binnen het onderwijs? Deze course gaat algemeen in op vernieuwen binnen het onderwijs.
  ​​​​​​​In de course Innoveren binnen het onderwijs analyseer je succes- en faalfactoren van onderwijsinnovaties aan de hand van cases en artikelen. Waarom slaagt een onderwijsinnovatie binnen de ene school wel en bij de andere school niet? Je ontwikkelt in de cursus een praktisch model van succes- en faalfactoren van onderwijsinnovaties op schoolniveau. Als onderwijstalent maak je op basis van dat model een plan van aanpak voor een concrete innovatie binnen je eigen organisatie.
 
 • Blended learning als onderwijsinnovatie
  Complexe leertechnologie, waarin face-to-face en ICT-gebaseerde leeractiviteiten, materialen en tools gecombineerd worden, speelt een steeds grotere rol in het onderwijs. Face-to-face onderwijs en innoverend online leren maken een substantieel deel uit van onderwijzen of opleiden. Idealiter versterken een activerende didactiek en technologie elkaar ook. Hoe implementeer je blended learning als onderwijsinnovatie binnen jouw organisatie?
  In de course Blended learning als onderwijsinnovatie maak je kennis met praktische modellen voor de implementatie van blended learning in jouw organisatie. Als innovatiemanager ga je aan de slag met het analyseren van een aantal cases op het gebied van blended learning als onderwijsinnovatie. De course behandelt daarbij ook de bijkomende factoren die een rol spelen. Je ontwikkelt een projectplan voor het invoeren van een complexe leertechnologie in je eigen onderwijsorganisatie, bijvoorbeeld een digitale leeromgeving of online toetsapplicatie.
 
 • Kwaliteit van onderwijsinnovaties
  ​​​​​​​Innovaties zijn van invloed op de kwaliteit van het onderwijs. De afgelopen decennia zijn diverse onderwijsinnovaties geïnitieerd. Vanuit nationaal onderwijsbeleid bijvoorbeeld de Mammoetwet, het Studiehuis, Passend Onderwijs en recentelijk Curriculum.nu. Daarnaast zijn er ook scholen die zelf onderwijsinnovaties starten. Denk daarbij aan de invoering van het Agora-concept binnen de vmbo-school Niekée in Roermond of aan de leerhuizen van het Vathorst College. In deze course maak je kennis met het begrip onderwijskwaliteit, en met verschillende invullingen van kwaliteit voor diverse belanghebbenden. Hoe kun je bepalen wat de gevolgen zijn van onderwijsinnovaties op de kwaliteit van het onderwijs? Hoe verhouden deze innovaties zich tot bestaande, vaak externe, kwaliteitskaders en –eisen, zoals die van de Inspectie van Onderwijs? Hoe kun je de kwaliteit van de innovatie zelf analyseren? Waaraan moet de kwaliteit van een innovatieproces voldoen? Welke kaders, concepten en instrumenten kun je gebruiken om de kwaliteit en de invloed van gestrande en succesvolle onderwijsinnovaties op die kwaliteit te analyseren? Daarbij kijken we ook naar jouw praktijkervaringen. Je past kaders, concepten en instrumenten ook op de eigen situatie toe.
   
 • Verandering in de toetscultuur: een blik op formatief toetsen
  Onderwijsprofessionals beschouwen toetsen steeds vaker als een leeractiviteit. Het is meer dan een manier om leerlingen aan het eind van een leertraject te beoordelen. Hoe innoveer je toetsen in het onderwijs zo dat ze voorkennis activeren, helpen leerstof te verwerken en de eigen ontwikkeling monitoren?
  ​​​​​​​In de course 'Verandering in de toetscultuur: een blik op formatief toetsen’ leer je wat er allemaal komt kijken bij het innoveren van toetsen en beoordelen. De kwaliteit van toetsen in het onderwijs heeft de afgelopen jaren enorm veel aandacht gekregen. En de manier waarop we met toetsen omgaan is ook sterk veranderd. Feedback is belangrijker geworden in het onderwijs en steeds meer toetsen worden digitaal afgenomen. In deze cursus onderzoek je een aantal innovatieve benaderingen van toetsing. We bespreken kansen en belemmeringen voor onderwijsorganisaties op het gebied van toets- en beoordelingsinnovaties. Daarnaast staan we stil bij het invoeren van innovaties op het gebied van toetsen en beoordelen.
 

Certified Professional Program Onderwijsinnovatie. Organiseren en veranderen in complexiteit

​​​​​​​Certified Professional Program Onderwijsinnovatie. Innovatiemanagement

Deze CPP's kunnen ook ingebracht worden in Your MBA. Your MBA (60 ec) bestaat uit een stamjaar “Applied Studies in Management”, een specialisatie waarin bovenstaande CPP’s ingebracht kunnen worden en een MBA Thesis.
 
Heb je vragen of behoefte aan advies omtrent de MBA? Neem dan contact op met onze studieadviseur Loes Moritz via you@ou.nl of 045-576 2777.
Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.