Algemene informatie

Vernieuwend schoolonderwijs voor duurzame ontwikkeling

De internationale LINQ 2019 conferentie nodigt u uit om naar de Niekee school in Roermond te komen die als een van de meest innovatieve scholen in Nederland en wereldwijd bekend staat. Op vrijdag 22 november 2019 willen we met u discussieren over de toekomst van onderwijs en leren in een echt innovatieve school. Tijdens de conferentie zullen onderzoekers, docenten en schoolhoofden hun kennis delen over strategieën en nieuwe leerontwerpen en -omgevingen met betrekking tot onderwijsvernieuwing.

Hoe ziet het schoolonderwijs er in 2019 uit? Eén leraar is verantwoordelijk voor één klas binnen een ouderwets klaslokaal dat een specifiek vak in lessen van 45 minuten onderwijst... Klinkt u dat bekend in de oren? Dat komt omdat het dezelfde setting is als 200 jaar geleden. De wereld en samenlevingen veranderen echter snel: Hoe kunnen scholen ervoor zorgen dat kinderen relevante competenties ontwikkelen en verantwoordelijke burgers worden? Hier willen we samen met u antwoorden op vinden tijdens LINQ 2019.

De conferentie is bedoeld voor leerkrachten en schoolhoofden, maar ook voor onderzoekers en beleidsmakers: We willen de uitwisseling tussen deze twee werelden van praktijk en theorie stimuleren en ondersteunen. 

De conferentie begint in 's morgens met een welkomstreceptie en plenaire sessie (in het Engels). Na de lunchpauze kunt u kiezen uit een aantal parallelle interactieve sessies (keuze uit Nederlands en Engels). De dag wordt afgesloten met een borrel. LINQ 2019 wordt georganiseerd door de onderzoeksgroep Open Education van het Welten Instituut van de Open Universiteit (Dr. Christian M. Stracke) in samenwerking met de Niekee school in Roermond.

LINQ 2019 nodigt u ook uit om een voorstel in te dienen voor een artikel of voor een poster ("Call for Papers" in het Engels en een "Call for Posters" in het Nederlands en Engels). De geselecteerde Engelse artikelen zullen in een conferentiebundel gepubliceerd worden. De geselecteerde Nederlandse en Engelse posters zullen op de website worden gepubliceerd. De geslecteerde artikelen en posters zullen worden gepresenteerd en besproken tijdens de paralelle interactieve sessies (keuze uit Nederlands en Engels).

Voor meer informatie over LINQ 2019, de 6e Conferentie "Learning Innovations and Quality" (LINQ) en de "call for papers", zie: www.learning-innovations.eu