Afbeelding
 

Managementwetenschappen

Ondernemerschap

Ga verder met studeren

Welkom in deze preview. Hier kun je als aankomende student Bedrijfskunde aan de Open Universiteit een kijkje nemen in delen van de cursus Ondernemerschap (MB2502).

In deze preview raak je vertrouwd met de ‘online activerende’ manier van studeren via de digitale leeromgeving yOUlearn.

 • Meer informatie

  Cursussen in yOUlearn bevatten altijd studeeraanwijzigingen, zoals een voorbeeldrooster en informatie over het tentamen, vragen en opdrachten, zelftoetsen en oefententamens. Het gaat om afstandsonderwijs, dus opdrachten zijn voorzien van feedback om je te ondersteunen bij de zelfstudie. Je kunt steeds meteen na de beantwoording van een vraag controleren of je op de goede weg zit. Bovendien heb je een grote vrijheid om te bepalen op welk moment en waar je wilt studeren.
  Binnen elke cursus is contact mogelijk met de docent en veel cursussen kennen instuuropdrachten, waarop de docent feedback geeft. Daarnaast worden bij veel cursussen van Bedrijfskunde fysieke colleges, online colleges, praktijkgroepen of een studiedag aangeboden. Als student (na inschrijving) kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof. Bij de preview wordt geen begeleiding aangeboden.

  Cursus Ondernemerschap (MB2502)

  Om de cursus Ondernemerschap te volgen, is geen voorkennis vereist en dat geldt ook voor de preview. Je krijgt in deze preview inzage in thema 1 en thema 2.
  De cursus Ondernemerschap is opgebouwd rondom vijf thema’s: soorten ondernemerschap, kansen herkennen, netwerken en de ondernemer, marketing en financieel management. Binnen deze cursus krijg je meer inzicht in wat ondernemerschap is en welke soorten ondernemers we zoal kunnen onderscheiden. Een ander onderdeel is het ondernemerschapsproces. Dit proces illustreert de verschillende fasen binnen ondernemerschap. De eerste fase is het genereren van ideeën. Termen zoals innovatie en creativiteit zijn hierin belangrijk. Daarna is het van belang om de kansen te herkennen die de potentie hebben om de basis te zijn van een onderneming. Als een ondernemer de ideeën heeft gegenereerd en gekozen heeft welke ideeën en kansen potentieel hebben, dan is de volgende fase in het ondernemerschapsproces om deze kansen te exploiteren en een onderneming op te zetten. Het derde thema gaat dieper in op de ondernemer zelf. Welk gedrag en welke kenmerken heeft deze ondernemer en wat is de rol van netwerken binnen ondernemerschap? Het vierde thema gaat over marketing. Hoe verken je de markt en welke technieken zijn er om je onderneming in de markt te zetten? En als laatste gaan we dieper in op financieel management. Binnen dit thema maak je kennis met enkele basisbegrippen binnen financieel management. Daarnaast maak je kennis met de verschillende bronnen om kapitaal en investeringen te verkrijgen voor een onderneming. Deze cursus is geen handleiding om een eigen bedrijf te starten, maar geeft een overzicht van de verschillende aspecten die belangrijk zijn voor ondernemerschap.

  Na bestudering van de cursus kun je:  

  • de belangrijkste definities van ondernemerschap benoemen en kun je de verschillen soorten ondernemerschap herkennen
  • het proces van ondernemerschap en meer specifiek de rol van visievorming en kansen beschrijven
  • de verschillende technieken van het beschrijven van visie en kansen, zoals het business opportunity model, toepassen
  • de rol van (de ontwikkeling van) netwerken binnen ondernemerschap benoemen
  • de belangrijke (wetenschappelijke) thema’s vanuit het individuele perspectief op ondernemerschap, zoals persoonlijkheid, cognitie en mindset beschrijven
  • de verschillende benaderingen van het verkennen van markten en de kansen van marketing beschrijven. Daarnaast kun je de verschillende technieken en principes toepassen om een nieuwe onderneming in de markt te zetten
  • de verschillende basisbegrippen rondom financieel management binnen ondernemerschap (o.a. winst, balans, winstverliesrekening) beschrijven en verschillende bronnen om kapitaal en investeringen te verkrijgen voor een onderneming beschrijven.

  Vind je de stof boeiend en wil je je aanmelden voor deze cursus? Ga dan voor meer informatie naar Studieaanbod.

  Cursusopbouw

  De cursus is opgebouwd rond vijf thema’s:

  • Thema 1 Soorten ondernemerschap
  • Thema 2 Kansen herkennen
  • Thema 3 Netwerken en de ondernemer
  • Thema 4 Marketing
  • Thema 5 Financieel management

  Cursusmateriaal

  De cursus bestaat uit:

  • De digitale leeromgeving yOUlearn met toepassingsoefeningen die tot de tentamenstof behoren;
  • Deze cursus bestaat uit het tekstboek Exploring entrepreneurship van Blundel, Lockett, Wang en Mawson (Sage, 3e editie, 2021).