Artikel

1. Monitor voorbeeld

Bekijk een ontwerp

Auteur(s)

Invuldocument

2. Monitor ontwerp

Maak je eigen ontwerp

Invuldocument

3. Monitor instructie

Ontwikkel voorbereidingsopdracht

Invuldocument

4. Monitor planning tool

Instrumenteer planning

Artikel

5. Monitor script

Implementeer

Auteur(s)

Artikel

1. Monitor voorbeeld

Bekijk een ontwerp

Auteur(s)

Invuldocument

2. Monitor ontwerp

Maak je eigen ontwerp

Invuldocument

3. Monitor instructie

Ontwikkel voorbereidingsopdracht

Invuldocument

4. Monitor planning tool

Instrumenteer planning

Artikel

5. Monitor script

Implementeer

Auteur(s)

Goed voorbeeld

Methoden voor onderwijsonderzoek

  • niveau: wo-master
  • studielast: 7,5 EC
  • scenario: project-gebaseerd leren

In de cursus Methoden voor onderwijsonderzoek werken studenten in een projectgebaseerd scenario in groepjes van vier samen aan een onderzoeksvoorstel. De monitor wordt daarbij ingezet om op geijkte momenten de vinger aan de pols te houden en zo voortgang inhoudelijk en procesmatig te bewaken.

Ondersteuning van docent was leerzaam en bood houvast. Net als de aangereikte structuur en het samenwerken in een groepje. Alleen was ik niet zo goed door deze module gekomen.

student Onderwijswetenschappen

cursusinformatie

Meer zien