Afbeelding
 

Psychologie

BSc cursus Sociale psychologie

Ga verder met studeren

Welkom in deze preview. Hier kun jij als aankomende student Psychologie aan de Open Universiteit een kijkje nemen in delen van de cursus Sociale psychologie (PB0012).

In deze preview raak je vertrouwd met de ‘online activerende’ manier van studeren via de digitale leeromgeving yOUlearn.

 • Meer informatie

  Cursussen in yOUlearn bevatten altijd studeeraanwijzigingen, zoals een voorbeeldrooster en informatie over het tentamen, vragen en opdrachten, zelftoetsen en oefententamens. Het gaat om afstandsonderwijs, dus opdrachten zijn voorzien van feedback om je te ondersteunen bij de zelfstudie. Je kunt steeds meteen na de beantwoording van een vraag controleren of je op de goede weg zit. Bovendien heb je een grote vrijheid om te bepalen op welk moment en waar je wilt studeren.

  Binnen elke cursus is contact mogelijk met de docent en veel cursussen kennen instuuropdrachten, waarop de docent feedback geeft. Daarnaast worden bij veel cursussen van Psychologie online colleges, spreekuren, praktijkgroepen of een studiedag aangeboden. Bij de preview wordt geen begeleiding aangeboden.

  Cursus Sociale psychologie (PB0012)

  Om de cursus Sociale psychologie te volgen, is geen voorkennis vereist en dat geldt ook voor de preview. Je krijgt in deze preview inzage in thema 1 en thema 2. Je kunt bovendien bij thema 1 alle opdrachten uitvoeren mét feedback en bij thema 2 de kennisopdracht.

  In deze cursus maak je kennis met belangrijke sociaalpsychologische theorieën, onderzoeken en inzichten. De sociale psychologie is de wetenschap die bestudeert hoe de gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen worden beïnvloed door de aanwezigheid (echt of denkbeeldig) van anderen. De kern van het vak gaat over sociale invloed tussen individuen en tussen groepen. Wie vinden we aantrekkelijk? Wie vertrouwen we meer? Samenwerking, racisme en vooroordelen komen aan bod, evenals conformisme en pro-sociaal gedrag. Uiteindelijk krijg je meer inzicht in de invloed van de sociale context op het gedrag, de gedachten en de gevoelens van mensen.
  Verder komen wetenschappelijk onderzoek en de toepassing van sociaalpsychologische theorieën in de praktijk aan de orde, bijvoorbeeld om gedrag als agressie te verminderen of samenwerking te versterken.

  Vind je de stof boeiend en wil je je aanmelden voor deze cursus? Ga dan voor meer informatie naar Studieaanbod

  Cursusopbouw

  De totale cursus is opgebouwd rond negen thema's die samen een goed overzicht geven van de sociale psychologie.

  De thema's op een rij:

  Thema 1 – Introductie in de sociale psychologie
  Thema 2 – Sociale cognitie en perceptie
  Thema 3 – Zelfbeeld en zelfwaardering
  Thema 4 – Intragroepsprocessen
  Thema 5 – Attitude(verandering)
  Thema 6 – Conformisme
  Thema 7 – Intergroepsprocessen en vooroordelen
  Thema 8 – Pro- en antisociaal gedrag
  Thema 9 – Interpersoonlijke processen: eerste indrukken en relaties

  Cursusmateriaal

  De cursus bestaat uit:
  • de digitale leeromgeving yOUlearn met toepassingsoefeningen die tot de tentamenstof behoren;
  • het tekstboek Sociale psychologie van Aronson, Wilson, Akert & Sommers, 9de editie.