Artikel

1. Fishbowl voorbeeld

Bekijk een ontwerp

Auteur(s)

Invuldocument

2. Fishbowl ontwerp

Maak je eigen ontwerp

Artikel

3. Fishbowl script

Ontwikkel en implemeteer

Auteur(s)

Artikel

1. Fishbowl voorbeeld

Bekijk een ontwerp

Auteur(s)

Invuldocument

2. Fishbowl ontwerp

Maak je eigen ontwerp

Artikel

3. Fishbowl script

Ontwikkel en implemeteer

Auteur(s)

Goed voorbeeld

Inleiding privaatrecht

  • niveau: wo-bachelor
  • studielast: 10 EC
  • scenario: case-based learning

De cursus Inleiding privaatrecht maakt studenten wegwijs in de hoofdlijnen van het privaatrecht en meer concreet van het materiële privaatrecht, waarin de inhoud van de relaties tussen burgers onderling wordt geregeld. Deze regels zijn, behoudens in afzonderlijke wetten, opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

In de cursus wordt tevens aandacht besteed aan het oplossen van juridische casuïstiek binnen het domein van het privaatrecht. Twee leereenheden in de cursus zijn gewijd aan het juridisch casusoplossen. In elke leereenheid wordt deze vaardigheid aangeleerd middels een reeks van drie leertaken: (a) een modeleervoorbeeld, (b) een fishbowl taak en (c) een conventionele taak. Het video-gebaseerde modeleervoorbeeld waar twee juridsch experts een casus oplossen en dit toelichten bestuderen de studenten thuis. Dit doet men voorafgaand aan een virtuele klassessie waarin in het eerste deel van de sessie een fishbowl-taak centraal staat (leertaak 2) en het tweede deel is gewijd aan het oplossen van een vergelijkbare juridische casus in zogenaamde breakout of parallelgroepen (leertaak 3; groepen van 4 tot 5 personen). In alle taken wordt uitgebreid aandacht besteed aan de systematisch aanpak van de casus en de uitwerking. De mate van ondersteuning van de taak neemt af van leertaak 1 (modeleertaak), via leertaak 2 (fishbowl), naar leertaak 3 (conventioneel). We noemen dit scaffolding.


 

De fishbowl is een prettige manier om actief met de leerstof bezig te zijn

student Rechtswetenschappen