Tilburgsche Courant

________________________________________

Als kennismaking met het materiaal waar een historicus mee kan werken is een krantenartikel uit deTilburgsche Courant opgenomen. Om de leesbaarheid te vergroten is de tekst van het krantenartikel overgetypt. Het betreft een artikel met als kop 'Onze kleine Burgerij'. Het artikel is op 10 maart 1908 in de Tilburgsche Courant gepubliceerd. Bij elke historische bron moet een onderzoeker kritisch te werk gaan. Ongeacht of het gaat om teksten of beeldmateriaal, alle bronnen worden getoetst aan de hand van de ‘bronnenkritiek’.

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.