Week 2


________________________________________

In deze kennismakingscursus wordt het eerste thema - adel en burgerij - uit de Oriëntatiecursus besproken. Dit thema speelt een belangrijke rol in het handboek, maar in De duizelingwekkende jaren wordt door Blom amper aandacht besteed aan Nederland. Als aanvulling is gekozen om het eerste hoofdstuk uit 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur, van de hand van de historicus Jan Bank en de letterkundige Maarten van Buuren in de cursus op te nemen. 

undefined

Om te oefenen met de vaardigheid hoe om te gaan met bronnen uit de tijd rond 1900, het materiaal waarop een wetenschapper voor zijn onderzoek zich ook richt, is ook een bronfragment opgenomen voorzien van een vraag.   


________________________________________

Studeeraanwijzingen

Lees de inleiding op thema 1. Vervolgens bestudeert u het eerste hoofdstuk uit Hoogtij van burgerlijke cultuur aan de hand van de toelichtingen en zelftoetsen. Ten slotte beantwoordt u de vraag bij de brontekst. Scroll naar beneden om de opbouw van dit onderdeel te bekijken.


________________________________________

Te bestuderen materiaal

  • inleiding thema 1
  • hoofdstuk 1 uit Jan Bank en Maarten van Buuren, Hoogtij van burgerlijke cultuur (Den Haag 2000) 21-40
  • brontekst uit de Tilburgse Courant


________________________________________

Leerdoelen

Na de bestudering van dit thema
  • hebt u een eerste kennismaking gehad met de sociale en politieke verhoudingen binnen de Nederlandse maatschappij rond 1900
  • hebt u enige ervaring opgedaan met het lezen van wetenschappelijke literatuur en het analyseren van bronnen uit de periode rond 1900.
Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.