'Wat is cultuurwetenschappen?'


________________________________________

Om u kennis te laten maken met de opleiding Algemene cultuurwetenschappen en cultuurwetenschappelijk onderzoek vragen we u de inleidende tekst 'Wat is cultuurwetenschappen?' te lezen. Bestudeer de tekst en maak vervolgens de hieronder staande opdracht.

Na bestudering van de tekst ‘Wat is cultuurwetenschappen?’ kunt u proberen vast te stellen waar u staat als ‘cultuurwetenschapper in spe’. Probeer zo nauwkeurig mogelijk aan te geven met welke typen cultuuruitingen u het afgelopen jaar in aanraking bent gekomen, bijvoorbeeld door museumbezoek, lezen, deelname aan culturele evenementen, muziek beluisteren, of film- en toneelbezoek. Bestudeer deze lijst nauwkeurig. Ga nu voor uzelf na:

  • Gaat het om hoge cultuuruitingen of lage cultuuruitingen, of een mix daarvan?

    Geef bij elk van deze cultuuruitingen aan of zij tot door één of meerdere disciplines van Cultuurwetenschappen worden bestudeerd.

  • In welke mate zijn uw eigen interesses ‘interdisciplinair’?

Noteer uw antwoord.

  • terugkoppeling op de vraag 'Wat is cultuurwetenschappen?
    Uiteraard is deze lijst persoonlijk. De zogeheten ‘Cultuurindex Nederland’ van de Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau (http://www.cultuurindex.nl/) onderscheidt vijf overkoepelende groepen van cultuurgoederen waarmee Nederlanders regelmatig in aanraking komen: film, letteren, erfgoed, beeldende kunsten en podiumkunsten. Een bezoek aan het Concertgebouw hebt u waarschijnlijk geclassificeerd als een ‘hoge cultuuruiting’, en het lezen van een bundeling populaire columns als een ‘lage cultuuruiting’. Zoals ook uit tekst 1 blijkt, is een exact onderscheid lastig te maken. Voorheen ‘lage’ cultuurproducten, zoals popmuziek, hebben meer erkenning gekregen. Andersom is de toegang tot hoge cultuur eenvoudiger geworden: klassieke muziek is bijvoorbeeld toegankelijker geworden door musici als Andrea Bocelli en André Rieu. En tegenwoordig kan men voor tien euro in het bezit zijn van het complete oeuvre van Bach. Cultuurproducten zijn vaak lastig onder één noemer te vatten. Graphic novels (serieuze beeldverhalen) kunnen zowel geroemd worden om hun literaire kwaliteiten (letterkunde) als artistieke kwaliteiten (kunstgeschiedenis). En een roman kan bijvoorbeeld zowel vanuit filosofisch als letterkundig perspectief gelezen worden. Neem de roman Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans. Wat betekenen de impliciete verwijzingen naar de grot van Plato en alle reproducties die de hoofdpersoon schildert voor het ‘waarheidsgehalte’ van de oorlogsherinneringen’? Een tentoonstelling over middeleeuwse religieuze kunst toont zowel culturele praktijken van middeleeuwse mensen (cultuurgeschiedenis) als het verdwijnen en opkomen van bepaalde genres (kunstgeschiedenis). En de bijbehorende tentoonstellingscatalogus kan weer heel andere accenten leggen. Uw eigen interesses zullen waarschijnlijk meerdere disciplines omvatten. Toch hebt u waarschijnlijk, al dan niet bewust, een bepaalde voorkeur. Het is wellicht interessant om na afronding van deze cursus uw lijstje er nog eens bij te pakken en na te gaan of uw interesses veranderd zijn.
Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.