Micromodules

Over leren, onderwijs en instructie

Deze cursus begint met een studietaak over hoe je effectief kunt leren en studeren. Daarna volgen drie studietaken waarin de drie hoofdstromingen in de leerpsychologie uitgebreid behandeld worden: het behaviorisme, het cognitivisme en het (sociaal) constructivisme. Vervolgens worden de theorieën van een drietal belangrijke theoretici (Piaget, Bruner en Vygotsky) bestudeerd. De laatste studietaak behandelt de rol van motivatie bij leren. De nadruk in de cursus ligt naast het opdoen van belangrijke theoretische kennis op het toepassen van deze kennis in de onderwijspraktijk en het kritisch reflecteren.

Meld je aan voor deze cursus

Onderwijswetenschappen: theorie en onderzoek in de praktijk

In deze cursus verdiept u uw kennis rond de basisbegrippen en -theorieën van onderwijswetenschappen op micro-, meso- en macroniveau. Vervolgens past u deze kennis toe op een feitelijke onderwijssituatie door deze op de verschillende niveaus te analyseren. 

Meld je aan voor deze cursus

Ontwerpen van onderwijs

In de cursus Ontwerpen van onderwijs leert u zelfstandig een onderwijsontwerp te maken met een specifiek ontwerpmodel: Het four-component instructional design (4C/ID) model van Van Merriënboer. Het 4C/ID-model is een ontwerpmodel voor het aanleren van complexe vaardigheden, waarbij lerenden werken aan authentieke, betekenisvolle leertaken en het onderwijs is opgebouwd uit vier componenten: leertaken, ondersteunende informatie, procedurele informatie en deeltaakoefening.

Meld je aan voor deze cursus

Methoden voor onderwijsonderzoek

Deze cursus geeft een systematisch overzicht van wetenschappelijke methoden in onderwijsonderzoek. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden komen op evenwichtige en samenhangende wijze aan bod. 

Meld je aan voor deze cursus

Atelier

De cursus Atelier wordt ingevuld met een keuzecursus en dient als verdieping of verbreding. Door een keuze te maken geeft u zelf een richting aan uw studie.
Dit doet u door een gedegen oriëntatie op een aantal relevante onderwijskundige thema’s (de onderzoeksthema’s van de faculteit Onderwijswetenschappen) en daarna door een keuze te maken voor een van de voorgestructureerde keuzecursussen.

Meld je aan voor deze cursus

Trends in onderwijs en onderwijswetenschappen

Binnen deze cursus wordt u geacht twee conferenties te bezoeken. Vanuit het Welten-instituut worden er conferenties aangeboden die u kunt inzetten binnen deze cursus. U kunt ook andere conferenties bezoeken, dit zijn externe conferenties. 

Meld je aan voor deze cursus

Scriptieplan

Naast aandacht voor onderzoeks- en schrijfvaardigheden wordt systematisch aandacht besteed aan uw 'meta'-denken en -handelen. Zo veronderstelt wetenschapsbeoefening een eigen ethiek en impliceert het een eigen schrijfstijl. Proces-, tijds- en zelfmanagement zijn van groot belang bij het uitvoeren van een project met de omvang van een thesis. Meermaals wordt van u dan ook verwacht expliciet te reflecteren en uw handelen bij te sturen.

Meld je aan voor deze cursus

Masterthesis

Naast aandacht voor onderzoeks- en schrijfvaardigheden wordt systematisch aandacht besteed aan uw 'meta'-denken en -handelen. Zo veronderstelt wetenschapsbeoefening een eigen ethiek en impliceert het een eigen schrijfstijl. Proces-, tijds- en zelfmanagement zijn van groot belang bij het uitvoeren van een project met de omvang van een thesis. Meermaals wordt van u dan ook verwacht expliciet te reflecteren en uw handelen bij te sturen.

Meld je aan voor deze cursus

Wat is online onderwijs?

In de micromodules nemen wij je mee in de wereld van het online leren. We laten je ervaren wat het betekent om online te studeren. Tegelijkertijd kijken we samen met jou naar de nieuwe vraagstukken di...

Meld je aan voor deze micromodule

Activeren in online onderwijs

Is het maken van online onderwijs hetzelfde als het maken van andere vormen van onderwijs? In deze module laten we zien dat er veel overeenkomsten maar ook verschillen zijn. Aan bod komt hoe online on...

Meld je aan voor deze micromodule

Virtual reality in online onderwijs

Deze micromodule behandelt Virtuele Reality (VR) en leren. We willen je vooral laten proeven hoe je met behulp van VR zelf authentieke leersituaties kunt maken. Een groot stuk van de module speelt zic...

Meld je aan voor deze micromodule

De virtuele klas

De virtuele klas bestaat al enkele decennia, maar komt door verbeterde computertechnologie, toenemend gebruikersgemak en kostenreductie in het vizier van onderwijsmakers. In deze micromodule leert u w...

Meld je aan voor deze micromodule

Toetsen in online onderwijs

Deze micromodule gaat in op de integratie van online toetsen in online activerend onderwijs. Meer algemeen spreken we van technologisch ondersteund toetsen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sum...

Meld je aan voor deze micromodule

Onderzoek over online onderwijs

In hoeverre is er verschil in effectiviteit tussen online onderwijs en klassikaal onderwijs? Hoe hou je studenten binnen online onderwijs gemotiveerd en hoe faciliteer je het samenwerken van studenten...

Meld je aan voor deze micromodule