Introductie

________________________________________
De rechter

Deze preview gaat over de onafhankelijke rechter: één van de centrale pijlers van onze rechtsstaat. Maar hoe is de positie en taak van de rechter juridisch geregeld? Welke rechters zijn er in Nederland, en wanneer is welke rechter bevoegd om van een zaak kennis te nemen? En hoe ziet die rechterlijke onafhankelijkheid er uit? In deze minicursus krijgt u, aan de hand van een aantal video’s, teksten, vragen en wetsartikelen, enig inzicht in de taak van de rechter, de wettelijke basis daarvoor en de uitdagingen die onlosmakelijk verbonden zijn met de rechterlijke onafhankelijkheid. Ook maakt u kennis met het zoeken en lezen van uitspraken van de rechter is eerste aanleg: de rechtbank.

________________________________________
Leerdoelen

Elke cursus heeft leerdoelen, en deze worden zo concreet mogelijk uitgedrukt. Een leerdoel geeft aan wat het onderwijs concreet hoopt te bereiken. Het specificeert wat van u als student verwacht wordt na het verwerven van de beoogde kennis, inzicht of vaardigheid. U kunt zodoende aan de hand van de leerdoelen ook bepalen wat de hoofdzaken van de cursus of van een cursusonderdeel zijn.

Ook deze preview heeft leerdoelen. Na het bestuderen ervan kunt u

  • aangeven welke soorten rechters er zijn in Nederland;
  • uitleggen wat het verschil is tussen absolute en relatieve competentie van de rechter en deze begrippen ook toepassen in een concreet geval;
  • een uitspraak van een rechtbank lezen en ook vinden op rechtspraak.nl;
  • uitleggen wat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter inhoudt en voor welke dilemma’s die hem kunnen stellen;
  • de verworven kennis in een concrete casus toepassen;
  • globaal beschrijven hoe een cursussite van de OU is opgebouwd.

________________________________________
Studeeraanwijzingen

Elk cursusonderdeel geeft u aanwijzingen met betrekking tot wat u gaat doen en in welke volgorde. In deze preview bekijkt u de volgende vier onderdelen. Per onderdeel leest u stukken tekst, bekijkt u een video en beantwoordt u enkele vragen.

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.